YLEISJURIDIIKKA

Toimisto palvelee laajasti yksityishenkilöiden lakiasioissa ja oikeudenkäynneissä

Toimistoni painopistealueiden, rikosasioiden sekä perintö- ja perheasioiden, lisäksi toimiston palvelut ovat käytettävissäsi monissa yksityishenkilön lakiasioissa.

EDUNVALVOJAN SIJAINEN

  • Edunvalvojan sijainenOtan vastaan edunvalvojan sijaisen tehtäviä. Vanhemmat ovat lastensa edunvalvojia. Joissakin oikeustoimissa lapsi tarvitsee edunvalvojan sijaista, koska vanhemmalla ja lapsella on eturistiriita. Joskus myös maistraatin määräämä edunvalvoja voi joutua eturistiriitaan päämiehensä kanssa. Edunvalvojan sijaisen tehtäväänsä määrää maistraatti ja asia hoidetaan yhteistyössä maistraatin kanssa.

EDUNVALVONTAVALTUUS

  • Edunvalvontavaltuus: Toimistossani voit laatia edunvalvontavaltuutuksen. Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi.

LÄHESTYMISKIELTO-OIKEUDENKÄYNTI

  • LähetymiskieltoHenkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai tällaisen rikoksen uhan tai muun vakavan häirinnän torjumiseksi voidaan määrätä lähestymiskielto

ASIAKIRJOJEN LAADINTA

  • Toimistoni palvelut ovat käytettävissäsi kun tarvitset kauppakirjan, velkakirjan, vuokra- tai muun sopimuksen, lahjakirjan ym. Ota yhteyttä asianajajaan

NEUVONTA

Haluan toimistoni palvelujen olevan helposti saatavissa. Puhelimitse tapahtuvat yhteydenotot eivät maksa mitään. Lyhyessä puhelinneuvottelussa voimme kartoittaa ongelmasi ja avuntarpeesi. Joskus ongelmasi saattaa ratketa jo puhelimitse. Soita  asianajaja Jarkko Pulkkinen,  0505600563.

Toimistollani on Hyvä neuvo -palvelu. Voit varata ajan henkilökohtaiseen tapaamiseen ja saada neuvontaa lakiasioissa. Tapaamisen jälkeen voit ehkä hoitaa asiaasi eteenpäin yksin tai voimme tehdä toimeksiannon jutustasi.