TESTAMENTTI

TESTAMENTTI

Testamentti tehdään, jos halutaan poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä. Testamentissa voi myös antaa yksityiskohtaisia määräyksiä omaisuuden tai yksittäisten esineiden jaosta. Perinnöttömäksi tekeminen on tehtävä testamentilla.

Testamentilla voi määrätä myös testamentin saajan, esim. miniän tai vävyn,  avio-oikeudesta testamentilla saatuun omaisuuteen.

Tavallista on, että puolisot laativat keskinäisen testamentin, jolla turvataan lesken asemaa.

Uusperheiden kannattaa selvittää testamentin tarve.

ASIANAJAJA JA TESTAMENTTI

Testamentti on määrämuotoinen asiakirja. Testamentin laatiminen vaatii asiantuntemusta. Testamentti voidaan laatia toimistossani. Ota yhteyttä, asianajaja Jarkko Pulkkinen, 0505600563.

NÄIN EDETÄÄN

Testamentin tekemistä edeltää neuvottelu, jossa selvitetään testamentin tekijän tahto ja miten parhaiteen päästään testamentin tekijän haluamaan tulokseen.

KUSTANNUKSET

Tavallisesti testamentti voidaan laatia testamenttineuvottelun päätteeksi, jolloin testamentti vaatii noin kahden tunnin työn. Testamentin vaativuus, useammat neuvottelut ja mahdolliset muut toimet vaikuttavat hintaan.

Tavanomaisille testamenteille toimistollani on kiinteä hinta, tutustu hinnastoon.

NEUVONTA

Testamentista voit aina ottaa yhteyttää yhteyttä puhelimitse. Lyhyt puhelinneuvottelu on maksuton.