PERUNKIRJOITUSPALVELUT

PERUNKIRJOITUS

Asianajotoimisto Oy Jarkko Pulkkinen huolehtii perunkirjoituksesta

Ota yhteyttä ja sovi toimistoni kanssa perunkirjoituksesta.

Perunkirjoituksen hinta on  tavanomaisessa pesässä alkaen 490 €.  Jos arvioitu työaika on yli kolme tuntia, tai perunkirjoitus on tavanomaista vaativampi, sovelletaan tuntiveloitusta 220 € tunti.

Perunkirjoitukseen valmistautuminen

Yleensä tapaan lyhyesti pesänhoitajan ennen perunkirjoitustilaisuutta. Selvitämme että kaikki tarvittavat asiakirjat on hankittu. Sen jälkeen voimme sopia perunkirjoituksen ajankohdan, johon kutsutaan kaikki pesän osakkaat. Ennen perunkirjoituspäivää laadin perukirjaluonnoksen, johon pesänhoitaja ja sovittaessa muutkin pesän osakkaat voivat tutustua.

Pesänhoitaja voi toimittaa asiakirjat perunkirjoitukseen etukäteen myös sähköpostilla ja valmistelu voidaan hoitaa sähköpostilla tai puhelimitse.

Yleistietoa perukirjasta ja perunkirjoituksesta

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Huolehtimalla perunkirjoituksesta osakkaat varmistuvat siitä, etteivät he voi joutua vastuuseen vainajan veloista.

Perukirjassa selvitetään kuolinpesän osakkaat sekä pesän varat ja velat. Perukirjaan merkitään myös vainajan antamat ennakkoperinnöt ja lahjat. Vainajan henkivakuutuksesta saadut vakuutuskorvaukset ilmoitetaan perukirjassa.

Vainajan testamentti otetaan perukirjan liitteeksi.

Jos vainajalta jäi leski, myös lesken varat ja velat luetellaan perukirjassa. Mahdollinen avioehto liitetään perukirjaan.

Jos vainaja oli leski, tarvitaan tarvitaan liitteeksi kuolleen puolison perukirja tai selvitys osituksesta ja perinnönjaosta ensiksi kuolleen puolison jälkeen.  Jos vainaja oli ollut avioliitossa, mutta eronnut, tarvitaan selvitys avioero-osituksesta.

Osakkaan ei ole pakko osallistua perunkirjoitukseen. Perunkirjoitus voidaan pitää, vaikka osakas ei tulisikaan paikalle. Osakas voi myös valtuuttaa perunkirjoitukseen asiamiehen tai ottaa avustajan mukaansa perunkirjoitukseen.

Perukirja on annettava verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Lisätietoja perukirjasta ja perunkirjoitukseen valmistautumisesta löydät täältä. 

Voit aina ottaa yhteyttää yhteyttä puhelimitse. Lyhyt puhelinneuvottelu on maksuton.