PERINNÖNJAKO

PERINNÖNJAKO JA PERINNÖNJAKOKIRJA

SOVINTOJAKO

Kuolinpesän osakkaat voivat tehdä perinnönjaon sopimallaan tavalla. Perinnönjaosta on perintökaaren mukaan laadittava jakokirja, jonka kaikki osakkaat allekirjoittavat ja siinä on oltava kaksi todistajaa.

ASIANAJAJA LAATII PERINNÖNJAKOKIRJAN

Voit antaa perinnönjakokirjan laatimisen ammattilaisen tehtäväksi. Ota yhteyttä, asianajaja Jarkko Pulkkinen, puh. 0505600563.

KUSTANNUKSET

Yksinkertaisessa sovintojaossa jakokirjan laatiminen vaatii muutaman tunnin työn. Jos jako vaatii useita neuvotteluja, pesässä on monenlajista omaisuutta tai arvottaminen vaatii selvittelyjä, tästä aiheutuu kustannuksia. Annan mielelläni arvion kuluista.

PERINTÖRIITA JA ASIANAJAJA

Jos tarvitset avustajaa perinnönjaossa, toimistoni palvelut ovat käytettävissäsi.

PESÄNSELVITTÄJÄ TAI PESÄNJAKAJA

Jos kuolinpesään tarvitaan käräjäoikeuden määräämä pesänselvittäjä tai pesänjakaja, otan vastaan pesäselvittäjän ja -jakajan tehtäviä.

NEUVONTA

Perintöasioissa voit aina ottaa yhteyttää yhteyttä puhelimitse. Lyhyt puhelinneuvottelu on maksuton.