OSITUS

OSITUS

Kun avioliitto päättyy eroon, puolisoiden välillä toimitetaan ositus.

Aviopuolisoilla on avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen, ellei sitä ole poistettu avioehtosopimuksella, testamentilla tai lahjakirjalla. Avio-oikeus konkretisoituu vasta osituksessa, jossa vähemmän omistava puoliso saa tasinkona enemmän omistavalta sen verran omaisuutta, jotta kummankin avio-oikeuden alaisten omaisuuksien nettosäästöistä tulee yhtä suuret.

Jos puolisoilla on avioehto, osituksen sijasta toimitetaan omaisuuden erottelu.

SOVINNOLLINEN OSITUS

Puolisot voivat sopia osituksesta. Osituksesta laaditaan osituskirja, jonka molemmat puolisot allekirjoittavat. Osituskirjaan tarvitaan kaksi todistajaa.

Osituskirja voidaan laatia toimistossani. Ota yhteyttä, asianajaja Jarkko Pulkkinen, puh. 0505600563.

Tavallisimmissa tapauksissa puolisoiden tekemän sovinnon laatimisesta osituskirjan muotoon vaatii muutaman tunnin työn.

OSITUSRIITA

Jos tarvitset avustajaa osituksessa, toimistoni palvelut ovat käytettävissäsi.

Jos ositukseen tarvitaan käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja, otan vastaan pesänjakajan tehtäviä.

PESÄNJAKAJA OSITUKSESSA

Jomman kumman aviopuolison vaatimuksesta käräjäoikeus voi määrätä pesänjakajan tekemään osituksen.

PESÄNJAKAJAN HAKEMINEN

Kumpikin puoliso voi  hakea käräjäoikeudelta pesänjakajaa yksin. Pesänjakajahakemus tehdään jomman kumman puolison kotipaikan oikeudelle. Pesänjakajaa voidaan hakea samalla hakemuksella, jolla puoliso vaatii avioeroa 1. tai 2. vaiheessa. Vapaamuotoiseen hakemukseen liitetään pesänjakajaksi ehdotetun henkilön suostumus.

PESÄNJAKAJAN TEKEMÄ OSITUS

Pesänjakaja tekee osituksen perinnönjaon tapaan perintökaaren säätämällä tavalla.

Pesänjakajan on määrättävä osituksen  aika ja paikka kutsuttava osakkaat toimitukseen. Osituskokouksessa pesänjakajan on pyrittävä sovintoon. Käytännössä osituskokouksia saatetaan järjestää useampia. Pesänjakajan on perehdyttävä asianosaisten vaatimuksiin ja ositettavaan omaisuuteen. Lopuksi hänen on ratkaistava, miten ositus on lain mukaan tehtävä.

Osituskirja

Pesänjakaja laatii jaosta osituskirjan ja allekirjoittaa sen.  Pesänjakajan toimittamaa ositusta voidaan moittia käräjäoikeudessa.

Kustannukset

Pesänjakajalla saada oikeus palkkio ja kulunsa tehtävästään. Pesänjakaja tekee työnsä tuntiveloituksella. Kustannuksia muodostuu asiaan perehtymisestä, tarvittavista jakokokouksista, puolisoiden vaatimuksien selvittämisestä ja ratkaisemisesta sekä osituskirjan laatimisesta.

NEUVONTA

Osituksesta voit aina ottaa yhteyttää yhteyttä puhelimitse. Lyhyt puhelinneuvottelu on maksuton.

LASTEN ASIAT AVIOEROSSA

Toimistoni palvelee lasten huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusapua koskevissa asioissa.