Perintöasiat

Perunkirjoitus

Perukirja on tärkeä asiakirja kuolinpesän asioiden hoidossa ja sen laatimisessa kannattaa käyttää asiantuntijaa. Yksinkertaisimmillaan perunkirjoitus voidaaan pitää toimistossani ja perukirja  laatia toimistossani pesänhoitajan hankkimien asiakirjojen pohjalta. Toimeksianto voidaan tehdä myös laajempana.  Ota yhteyttä ja kysy perukirjan laatimisesta. 

Perinnönjako

Avustan perinnönjaossa ja jakokirjan laadinnassa. Jos kuolinpesään tarvitaan pesänselvittäjä tai -jakaja, olen käytettävissä tehtäviin. Selvitän myös ylivelkaisia pesiä. 

Ota yhteyttä – soita
Puhelinneuvottelu ongelmasi kartoittamiseksi on maksuton.
Soita 0505600563.

 

Kokenut lakimies hoitaa perintöasiat huolellisesti

Kuolinpesän selvittäminen alkaa perunkirjoituksesta. Perunkirjoituksen tarkoituksena on vastata kysymyksiin: 1) Ketkä ovat perillisiä ja kuolinpesän osakkaita; 2) Mitä varallisuutta ja velkoja vainalla on. Lisäksi perukirja on perintöveroilmoitus.

Perinnönjako voidaan tehdä, kun pesä on selvitetty. Pesä on selvitetty, kun kaikki pesän velat on maksettu ja muut vastuut selvitetty. Kuolinpesä päättyy perinnönjakoon.

Pesää ei aina onnistuta selvittämään tai jakamaan sovinnolla. Pesä voi olla myös ylivelkainen. Pesään saatetaan näissä tilanteissa yhdenkin osakkaan vaatimuksesta määrätä pesänselvittäjä tai pesänjakaja, jonka käräjäoikeus määrää.

Perunkirjoituspalvelut

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Huolehtimalla perunkirjoituksesta osakkaat varmistuvat siitä, etteivät he voi joutua vastuuseen vainajan veloista. Perukirjassa selvitetään kuolinpesän osakkaat sekä pesän varat ja velat. Perukirjaan merkitään myös vainajan antamat ennakkoperinnöt ja lahjat. Vainajan henkivakuutuksesta saadut vakuutuskorvaukset ilmoitetaan perukirjassa.

Lue lisää perunkirjoituspalvelusta

Perinnönjako ja perinnönjakokirja

Kuolinpesän osakkaat voivat tehdä perinnönjaon sopimallaan tavalla. Perinnönjaosta on perintökaaren mukaan laadittava jakokirja, jonka kaikki osakkaat allekirjoittavat ja siinä on oltava kaksi todistajaa. Voit antaa perinnönjakokirjan laatimisen ammattilaisen tehtäväksi.

Lue lisää perinnönjakopalvelusta

Pesänselvitys ja pesänjakaja

Käräjäoikeus määrää pesänselvittäjän ja pesänjakajan. Pesänselvittäjä selvittää kuolinpesän jakokuntoon. Pesänselvittäjä maksaa pesän velat ja voi muuttaa omaisuutta rahaksi. Hän hoitaa pesän varoja perinnönjakoon saakka. Pesä on selvitetty, kun pesän varat voidaan pesän ulkopuolisten oikeuksia vaarantamatta jakaa.

Kuolinpesään voidaan määrätä myös pesänjakaja, joka tekee perinnönjaon. Pesänselvittäjä määrätään usein myös pesänjakajaksi.

Lue lisää pesänselvityspalvelusta

Testamentti

Testamentti tehdään, jos halutaan poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä. Testamentissa voi myös antaa yksityiskohtaisia määräyksiä omaisuuden tai yksittäisten esineiden jaosta. Perinnöttömäksi tekeminen on tehtävä testamentilla.

Testamentilla voi määrätä myös testamentin saajan, esim. miniän tai vävyn,  avio-oikeudesta testamentilla saatuun omaisuuteen.

Tavallista on, että puolisot laativat keskinäisen testamentin, jolla turvataan lesken asemaa.

Lue lisää testamentin laatimisesta

Pyydä yhteydenottoa tai tapaamista...

Lähetä soittopyyntö

Soita minulle 050 5600 563 tai lähetä soittopyyntö alla olevalla lomakkeella, niin palaan asiaan pian.

Tietosuojaseloste