Perintöasiat

Laadin testamentin, hoidan perunkirjoituksen, laadin perinnönjakokirjan. Otan vastaan pesänselvittäjän ja pesänjakajan tehtäviä.

Kokenut lakimies hoitaa perintöasiat huolellisesti

Testamentti

Testamentti tehdään, jos halutaan poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä. Testamentissa voi myös antaa yksityiskohtaisia määräyksiä omaisuuden tai yksittäisten esineiden jaosta. Perinnöttömäksi tekeminen on tehtävä testamentilla.

Testamentilla voi määrätä myös testamentin saajan, esim. miniän tai vävyn,  avio-oikeudesta testamentilla saatuun omaisuuteen.

Tavallista on, että puolisot laativat keskinäisen testamentin, jolla turvataan lesken asemaa.

Lue lisää testamentin laatimisesta

Perunkirjoituspalvelut

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Huolehtimalla perunkirjoituksesta osakkaat varmistuvat siitä, etteivät he voi joutua vastuuseen vainajan veloista.

Perukirjassa selvitetään kuolinpesän osakkaat sekä pesän varat ja velat. Perukirjaan merkitään myös vainajan antamat ennakkoperinnöt ja lahjat. Vainajan henkivakuutuksesta saadut vakuutuskorvaukset ilmoitetaan perukirjassa.

Lue lisää perunkirjoituspalvelusta

Perinnönjako ja perinnönjakokirja

Kuolinpesän osakkaat voivat tehdä perinnönjaon sopimallaan tavalla. Perinnönjaosta on perintökaaren mukaan laadittava jakokirja, jonka kaikki osakkaat allekirjoittavat ja siinä on oltava kaksi todistajaa.

Voit antaa perinnönjakokirjan laatimisen ammattilaisen tehtäväksi.

Lue lisää perinnönjakopalvelusta

Pesänselvitys ja pesänjakaja

Käräjäoikeus määrää pesänselvittäjän ja pesänjakajan

Pesänselvittäjä selvittää kuolinpesän jakokuntoon.

Pesänselvittäjä maksaa pesän velat ja voi muuttaa omaisuutta rahaksi. Hän hoitaa pesän varoja perinnönjakoon saakka. Pesä on selvitetty, kun pesän varat voidaan pesän ulkopuolisten oikeuksia vaarantamatta jakaa.

Kuolinpesään voidaan määrätä myös pesänjakaja, joka tekee perinnönjaon. Pesänselvittäjä määrätään usein myös pesänjakajaksi.

Lue lisää pesänselvityspalvelusta

Pyydä yhteydenottoa tai tapaamista...

Lähetä soittopyyntö

Soita minulle 050 5600 563 tai lähetä soittopyyntö alla olevalla lomakkeella, niin palaan asiaan pian.

Tietosuojaseloste