Ositus

Avioerossa selvitetään puolisoiden varallisuussuhteet.  Puolisoiden välillä on tehtävä ositus. Ositus voidaan toimittaa sopimusosituksena tai toimitusosituksena. Sopimusosituksesta laaditaan osituskirja -niminen asiakirja. Jos olet puolisosi kanssa sopinut omaisuutenne jaosta, voin laatia sopimuksenne mukaisen osituskirjan.   

Aina ei päästä sovintoon. Toimitusosituksessa osituksen ja osituskirjan tekee pesänjakaja, jonka määrää käräjäoikeus. Otan vastaan pesänjakajan tehtäviä. 

Soita – ota yhteyttä
Kysy osituksesta ja toimistoni palveluista.
Soita 0505600563

Sovinnollinen ositus

Sovinnollinen ositus

Puolisot voivat sopia osituksesta. Osituksesta laaditaan osituskirja, jonka molemmat puolisot allekirjoittavat. Osituskirja voidaan laatia toimistossani. Tavallisimmissa tapauksissa puolisoiden tekemän sovinnon laatimisesta osituskirjan muotoon vaatii muutaman tunnin työn. 

Jos tarvitset avustajaa osituksessa, toimistoni palvelut ovat käytettävissäsi.

Jos ositukseen tarvitaan käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja, otan vastaan pesänjakajan tehtäviä.

Pesänjakaja

Jomman kumman aviopuolison vaatimuksesta käräjäoikeus voi määrätä pesänjakajan tekemään osituksen.

Pesänjakajan hakeminen. Kumpikin puoliso voi  hakea käräjäoikeudelta pesänjakajaa yksin. Pesänjakajahakemus tehdään jomman kumman puolison kotipaikan oikeudelle. Pesänjakajaa voidaan hakea samalla hakemuksella, jolla puoliso vaatii avioeroa 1. tai 2. vaiheessa. Vapaamuotoiseen hakemukseen liitetään pesänjakajaksi ehdotetun henkilön suostumus.

Pesänjakajan tekemä ositus. Pesänjakaja tekee osituksen perinnönjaon tapaan perintökaaren säätämällä tavalla. Pesänjakajan on määrättävä osituksen  aika ja paikka kutsuttava osakkaat toimitukseen. Osituskokouksessa pesänjakajan on pyrittävä sovintoon. Käytännössä osituskokouksia saatetaan järjestää useampia. Pesänjakajan on perehdyttävä asianosaisten vaatimuksiin ja ositettavaan omaisuuteen. Lopuksi hänen on ratkaistava, miten ositus on lain mukaan tehtävä.

Osituskirja. Pesänjakaja laatii jaosta osituskirjan ja allekirjoittaa sen.  Pesänjakajan toimittamaa ositusta voidaan moittia käräjäoikeudessa.

Pesänjakaja: kustannukset

Kustannukset Pesänjakajalla saada oikeus palkkio ja kulunsa tehtävästään. Pesänjakaja tekee työnsä tuntiveloituksella. Kustannuksia muodostuu asiaan perehtymisestä, tarvittavista jakokokouksista, puolisoiden vaatimuksien selvittämisestä ja ratkaisemisesta sekä osituskirjan laatimisesta. Osituksesta voit aina ottaa yhteyttä yhteyttä puhelimitse.

Pyydä yhteydenottoa tai tapaamista...

Lähetä soittopyyntö

Soita minulle 050 5600 563 tai lähetä soittopyyntö alla olevalla lomakkeella, niin palaan asiaan pian.

Tietosuojaseloste