Ositus

Mikä on ositus?

Kun avioliitto päättyy eroon, puolisoiden välillä toimitetaan ositus. Aviopuolisoilla on avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen, ellei sitä ole poistettu avioehtosopimuksella, testamentilla tai lahjakirjalla.

Avio-oikeus konkretisoituu vasta osituksessa, jossa vähemmän omistava puoliso saa tasinkona enemmän omistavalta sen verran omaisuutta, jotta kummankin avio-oikeuden alaisten omaisuuksien nettosäästöistä tulee yhtä suuret.

Jos puolisoilla on avioehto, osituksen sijasta toimitetaan omaisuuden erottelu. Toimistoni palvelee myös lasten huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusapua koskevissa asioissa.

Sovinnollinen ositus ja ositusriita

Sovinnollinen ositus

Puolisot voivat sopia osituksesta. Osituksesta laaditaan osituskirja, jonka molemmat puolisot allekirjoittavat. Osituskirjaan tarvitaan kaksi todistajaa.

Osituskirja voidaan laatia toimistossani. Ota yhteyttä, asianajaja Jarkko Pulkkinen, puh. 0505600563.

Tavallisimmissa tapauksissa puolisoiden tekemän sovinnon laatimisesta osituskirjan muotoon vaatii muutaman tunnin työn.

Ositusriita

Jos tarvitset avustajaa osituksessa, toimistoni palvelut ovat käytettävissäsi.

Jos ositukseen tarvitaan käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja, otan vastaan pesänjakajan tehtäviä.

Pesänjakaja

Jomman kumman aviopuolison vaatimuksesta käräjäoikeus voi määrätä pesänjakajan tekemään osituksen.

Pesänjakajan hakeminen

Kumpikin puoliso voi  hakea käräjäoikeudelta pesänjakajaa yksin. Pesänjakajahakemus tehdään jomman kumman puolison kotipaikan oikeudelle. Pesänjakajaa voidaan hakea samalla hakemuksella, jolla puoliso vaatii avioeroa 1. tai 2. vaiheessa. Vapaamuotoiseen hakemukseen liitetään pesänjakajaksi ehdotetun henkilön suostumus.

Pesänjakajan tekemä ositus

Pesänjakaja tekee osituksen perinnönjaon tapaan perintökaaren säätämällä tavalla.

Pesänjakajan on määrättävä osituksen  aika ja paikka kutsuttava osakkaat toimitukseen. Osituskokouksessa pesänjakajan on pyrittävä sovintoon. Käytännössä osituskokouksia saatetaan järjestää useampia.

Pesänjakajan on perehdyttävä asianosaisten vaatimuksiin ja ositettavaan omaisuuteen. Lopuksi hänen on ratkaistava, miten ositus on lain mukaan tehtävä.

Osituskirja ja kustannukset

Osituskirja

Pesänjakaja laatii jaosta osituskirjan ja allekirjoittaa sen.  Pesänjakajan toimittamaa ositusta voidaan moittia käräjäoikeudessa.

Kustannukset

Pesänjakajalla saada oikeus palkkio ja kulunsa tehtävästään. Pesänjakaja tekee työnsä tuntiveloituksella. Kustannuksia muodostuu asiaan perehtymisestä, tarvittavista jakokokouksista, puolisoiden vaatimuksien selvittämisestä ja ratkaisemisesta sekä osituskirjan laatimisesta.

Osituksesta voit aina ottaa yhteyttä yhteyttä puhelimitse.

Pyydä yhteydenottoa tai tapaamista...

Lähetä soittopyyntö

Soita minulle 050 5600 563 tai lähetä soittopyyntö alla olevalla lomakkeella, niin palaan asiaan pian.

Tietosuojaseloste