Avioehtosopimus

Avioehtosopimuksella voidaan sulkea pois oikeus toisen puolison omaisuuteen pois joko kokonaan tai osittain. Avioliittolain puolittamisperiaatteesta poiketaan – avioliiton päättyessä omaisuutta ei tasata.

Avioehto voidaan laatia ja todistaa toimistossani. Huolehdin myös avioehdon toimittamisesta maistraattiin rekisteröitäväksi. 

Ota yhteyttä – soita
Kysy avioehdosta. Puhelinneuvottelu on maksuton.
Soita 0505600563.

Avioehto nettitilauksena
Voit tilata avioehdon myös verkosta

 

Avio-oikeus omaisuuteen

Avio-oikeus toisen omaisuuteen syntyy, kun puolisot menevät avioliittoon. Avioehto voidaan tehdä avioliiton aikana tai, ja on suositeltavaa että se tehdään, jo ennen avioliittoa.

Avioehto on määrämuotoinen sopimus ja se on rekisteröitävä maistraatissa. Avioehdon laatimisessa kannattaa käyttää asiantuntijaa.

Yleistietoa avio-oikeudesta

Avioliittolain mukaan puolisoiden välillä vallitsee omaisuuden erillisyyden periaate. Kumpikin omistaa oman omaisuutensa ja vastaa omista veloistaan. Puolisot voivat hankkia yhteistä omaisuutta. Puolisoiden omistamasta omaisuudesta ei tule yhteistä avioliitossa, mutta puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus syntyy lain nojalla vihittäessä. Avio-oikeudesta vapaaksi omaisuus tulee avioehdolla,  tai puoliso on voinut saada tai saa vapaaomaisuutta esim. testamenttimääräyksellä: puolisolla ei ole testamentilla saatuun omaisuuteen avio-oikeutta. Ellei avioehtoa ole, ositettavaa omaisuutta on kaikki omaisuus: ennen avioliittoa saatu, avioliiton aikana hankittu tai saatu tai omalla työllä ansaittu omaisuus, riippumatta puolisoiden palkka- tai tuloeroista. Avio-oikeus toteutuu, kun avioliitto päättyy, tulee avio-ero tai puoliso kuolee. Pääsäännön mukaan puolisoiden omaisuus, josta on vähennetty velat, tasataan. Tasaus tehdään osituksessa.  Varakkaampi puoliso joutuu antamaan omaisuuttaan tasinkona vähemmän varakkaalle puolisolle niin, että molempien puolisoiden säästö on osituksen jälkeen yhtä suuri.

Avioliiton päättymiseen voi varautua avioehdolla

Jos puolisot haluavat poiketa avioliiton päättyessä omaisuuden puolittamisperiaatteesta, heidän on laadittava avioehto. Avioehdon on oltava kirjallinen, siinä oltava päiväys ja molempien allekirjoitukset. Avioehtosopimus vaatii kaksi esteetöntä todistajaa. Avioehto tulee voimaan, kun se rekisteröidään maistraatissa. Avioehto voidaan laatia vain avioeron varalta. Mutta jos puoliso jää leskeksi, omaisuus tasataan. Varakkaamman lesken suojaksi tästä voidaan poiketa.

Avioehto – muutamia huomioita

Nuoret lapsettomat puolisot ja avioehto. Jos kumpikin puoliso on lapseton,  nuorten puolisoiden kannattaa muistaa, että lapsettomana kuolleen puolison perii leski, eivät vanhemmat tai sisaret. Avioehto ei vaikuta lesken perintöoikeuteen. Avioehdon lisäksi saattaa olla tarpeen laatia testamentti.

Uusperheet. Uusperheissä kannattaa selvittää, miten puolisoiden omaisuus jakautuu avioerossa tai toisen jäädessä leskeksi. Huolellisesti laaditut avioehto ja testamentti selkiyttävät tilannetta.

Yrittäjäpuoliso ja avioehto. Yrittäjäpuolison erotessa myös yritys on ositettavaa omaisuutta. Avioero voi vaarantaa yrittäjäpuolison työpaikan ja koko toimeentulon. Avioehtosopimuksella voi rajata yrityksen pois ositettavasta omaisuudesta.

Avioehto ja perintösuunnittelu. Avioehdolla voidaan vaikuttaa perinnönjakoon lesken ja perillisten kesken. Sillä voi vaikuttaa myös perintöverotukseen.

Miniät ja vävyt. Vanhemmat voivat määrätä testamentilla, ettei lasten puolisoilla ole avio-oikeutta vanhemmilta perittyyn omaisuuteen. Näin omaisuus pysyy avio-oikeudesta vapaana, vaikka lapsi ja tämän puoliso eivät olisi tehneet avioehtosopimusta.

Varaa aika neuvotteluun ja avioehdon laatimiseen

Neuvottelussa selvitetään puolisoiden avioehtosopimuksen tarve ja vaikutukset. Avioehto voidaan yleensä laatia ja allekirjoittaa neuvottelun päätteeksi. Avioehdon laatiminen varatun neuvottelun päätteeksi maksaa 200 €. Maistraatti perii avioehdon rekisteröinnistä eri maksun. Tavanomaista vaativampi avioehto laaditaan tuntiveloituksella 220 € tunti. Avioehdolla voi varautua monin tavoin puolisoiden varallisuuden jakautumiseen avioliiton päättyessä. Varaa aika neuvotteluun, jossa selvitetään avioehdon tarve ja vaikutukset. 

Voit tilata avioehdon myös verkosta

Pyydä yhteydenottoa tai tapaamista...

Lähetä soittopyyntö

Soita minulle 050 5600 563 tai lähetä soittopyyntö alla olevalla lomakkeella, niin palaan asiaan pian.

Tietosuojaseloste