Palvelut avio- ja avoerossa

Avioerossa selvitetään puolisoiden varallisuussuhteet.  Puolisoiden välillä on tehtävä ositus. Ositus voidaan toimittaa sopimusosituksena tai toimitusosituksena. Sopimusosituksesta laaditaan osituskirja -niminen asiakirja. Jos olet puolisosi kanssa sopinut omaisuutenne jaosta, voin laatia sopimuksenne mukaisen osituskirjan.   

Aina ei päästä sovintoon. Toimitusosituksessa osituksen ja osituskirjan tekee pesänjakaja, jonka määrää käräjäoikeus. Otan vastaan pesänjakajan tehtäviä. 

Avioehtosopimuksella puolisoiden avio-oikeus voidaan sulkea pois kokonaan tai osittain.  Avioehto voidaan tehdä avioliiton aikana ja kihlakumppanit voivat tehdä avioehtosopimuksen jo ennen avioliiton solmimista. Avioehdon laadinnassa kannattaa käyttä asiantuntijaa. 

Avopuolisoiden erotessa lähtökohta on, että molemmat puolisot pitävät oman omaisuutensa.  Avopuoliso voi erotilanteessa esittää hyvitysvaatimuksen, jos toinen puoliso saa etua toisen puolison panostuksista yhteiseen talouteen.  Myös avopuolisoiden eroon voidaan määrätä pesänjakaja. Toimistoni palvelut ovat käytettävissä myös avoerotilanteessa. 

Ota yhteyttä – soita
Puhelinneuvottelu ongelmasi kartoittamiseksi on maksuton.
Soita 0505600563.

 

 

 

Kun avio- tai avoliitto päättyy

Kun avioliitto päättyy eroon, osituksen toimittamista ei kannata pitkittää eikä yksinkertaistakaan osituskirjaa tekemättä.

Osituskirja on tärkeä asiakirja, sitä  tarvitaan esim. lainhuudossa tai asunto-osakkeen rekisteröinnissä. Koska ositusvaatimus ei vanhene, osituksen toimittamista joudutaan selvittämään myös eronneiden puolisoiden kuoleman jälkeen perunkirjoituksessa, onko ex-puolisolla osuutta kuolleen puolison kuolinpesään, eli onko ositus tehty.  Tällöin osituskirja jomman kumman eronneen puolison perunkirjoituksessa on hyvä olla olemassa.

Avopuolisoista kumpikin avopuoliso pitää oman omaisuutensa ja vastaa omista veloistaan, ositusta ei tarvitse tehdä.  Avoliittolain perusteella toisen avopuolison vaatimuksesta voidaan yhteisen omaisuuden omaisuuden erottelemista varten käräjäoikeudessa määrätä pesänjakaja.

Ositus

Kun avioliitto päättyy eroon, puolisoiden välillä toimitetaan ositus.

Aviopuolisoilla on avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen, ellei sitä ole poistettu avioehtosopimuksella, testamentilla tai lahjakirjalla.

Jos puolisoilla on avioehto, osituksen sijasta toimitetaan omaisuuden erottelu.

Lue lisää osituksesta

Avoero ja omaisuuden erottelukirja

Avioero ja avoero poikkeavat toisistaan siinä, miten omaisuus jaetaan. Avoerossa kumpikin pitää oman omaisuutensa. Yhteinen omaisuus jaetaan. 

Avopuolisolla voi olla oikeus hyvitykseen, jos hän on työllään tai varallisuudellaan on auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään omaisuuttaan. 

Avoliiton yhteisomistussuhteiden purkaminen voi olla vaikeaa. 

Lue lisää avoerosta ja omaisuuden erottelusta

Avioehtosopimus

Avioehtosopimuksella voidaan sulkea pois aviooikeus toisen puolison omaisuuteen pois joko kokonaan tai osittain. Avioliittolain puolittamisperiaatteesta poiketaan – avioliiton päättyessä omaisuutta ei tasata. Avioehto on määrämuotoinen sopimus ja se on rekisteröitävä maistraatissa. Avioehdon laatimisessa kannattaa käyttää asiantuntijaa. Lue lisää avioehtosopimuksesta

Tilaa avioehto netistä

Voit tilata toimistoltani avioehtosopimuksen. Nettitoimeksiantona tilattu avioehtosopimus maksaa 124 euroa. Tilaa avioehto tästä

Pyydä yhteydenottoa tai tapaamista...

Lähetä soittopyyntö

Soita minulle 050 5600 563 tai lähetä soittopyyntö alla olevalla lomakkeella, niin palaan asiaan pian.

Tietosuojaseloste