LÄHESTYMISKIELTO

LÄHESTYMISKIELTO-OIKEUDENKÄYNTI

Henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai tällaisen rikoksen uhan tai muun vakavan häirinnän torjumiseksi voidaan määrätä lähestymiskielto.

Jos itsensä uhatuksi tunteva henkilö ja henkilö, jota vastaan kieltoa pyydetään, asuvat vakituisesti samassa asunnossa, lähestymiskielto voidaan määrätä henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen tai tällaisen rikoksen uhan torjumiseksi (perheen sisäinen lähestymiskielto)

ASIANAJAJA LÄHESTYMISKIELTOASIASSA

Lähestymiskieltoa haetaan käräjäoikeudelta. Lähestymiskieltoasia käsitellään käräjäoikeuden istunnossa. Asianajaja avustaa lähestymiskiellon hakemisessa ja lähestymiskieltoasian istuntokäsittelyssä oikeudessa. Ota yhteyttä, asianajaja Jarkko Pulkkinen, puh. 0505600563.

LÄHESTYMISKIELLON VASTUSTAMNEN

Jos vastustat lähestymiskieltoa, se on tehtävä käräjäoikeuden istunnossa. Istunnossa on hyvä käyttää avustajaa. Ota yhteyttä.

KUSTANNUKSET

Sinulla voi olla oikeus valtion kustantamaan oikeusavustajaan. Oikeudenkäynnissä voit silti käyttää yksityistä avustajaa. Oikeus oikeusapuun riippuu tuloistasi ja varallisuudestasi.

Lähestymiskieltoasiat eivät tavallisesti kuulu kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksen piiriin.

NEUVONTA

Voit aina ottaa yhteyttää yhteyttä puhelimitse. Lyhyt puhelinneuvottelu on maksuton.