Kokenut lakimies pääkaupunkiseudulla...Asianajaja Jarkko Pulkkinen

Palvelen asiakkaita pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa ja Espoo). Olen toiminut asianajotehtävissä vuodesta 1992, eli yli 20 vuotta.

Asianajaja Jarkko Pulkkinen

Lakimies yli 20 vuoden kokemuksella

Toimistoni aloitti lakiasiaintoimistona vuonna 1992 ja muuttui asianajotoimistoksi 1995 liityttyäni Suomen Asianajajaliitoon. Olen toiminut myös mm. pankkilakimiehenä ja yrittäjäjärjestön toiminnanjohtajana. Varatuomarin arvon sain 1992.

Koulutukset

Asianajaja on velvollinen pitämään yllä ammattitaitoaan ja osallistumaan täydennyskoulutukseen. Viime aikoina olen osallistunut mm. seuraaviin koulutustilaisuuksiin:

2019
2019

09.05. Suomen Asianajajaliiton koulutustilaisuus: Tietoturva

Suomen asianajajaliiton uudet 1.6.2019 voimaan tulevat tietoturvaohje ja -opas sekä asiakirjojen säilyttämistä koskeva ohje, näiden sisältö  ja mitä niiden noudattaminen tarkoittaa käytännössä asianajajan näkökulmasta (2/8,5)

25.04. Uusi osakesäästötili - Uudistunut verotusmenettely

Alustaja  johtava verojuristi Juha Koponen Veronmaksajista.

Veronmaksajain Keskusliiton Helsingin paikallisyhdistyksen  neuvontatilaisuus (2/6,5)

21.03. Mitä jokaisen asianajajan tulee tietää näytön arvioinnista

Luennoitsija: Hovioikeuden esittelijä Peter Huhanantti
Asianajajan ja tuomioistuimen tulee lähes jokaisessa asiassa arvioida näyttöä, sen merkitystä ja riittävyyttä. Koulutuksen tavoitteena on antaa asianajajille yksinkertaistettuja työkaluja tämän arvion suorit- tamiseksi. Esityksessä käydään käytännönläheisesti läpi korkeimman oikeuden viime vuosien näytön arviointia koskevaa oikeuskäytäntöä riita- ja rikosasioissa ja esitetään rautalankamalleja näytön arviointia koskevan harkinnan etenemisestä sekä sen kipukohdista.
Koulutuksen järjestäjä: Helsingin asianajajayhdistys (2,5/4,5)

 

11.02. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen jäsentilaisuus: Asianajajaoikeus

Aiheet:
– OTT, asianajaja Markku Fredman: Asianajajan roolista oikeudenkäynnissä
– asianajajaoikeuden työelämäprofessori, asianajaja Tuomas Lehtinen: Asianajajana uusissa vaihtoehtoisissa riidanratkaisumalleissa (2/2)

2018

11.12. Asianajajaoikeuden killan 29. kokoontuminen: Asianajon valvonta, menettelyt ja muutoksenhaku

Tilaisuudessa ovat puheenvuoron luvanneet käyttää seuraavat henkilöt:
Asianajajaliiton entinen pääsihteeri, VT Markku Ylönen
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja Jarkko Ruohola
Valvontalautakunnan puheenjohtaja asianajaja Harri Tuure
Osaston johtaja, hovioikeudenneuvos Jussi Heiskanen, Helsingin hovioikeus
Oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Asianajon riippumattomuuteen kuuluu oleellisena osana ammattikunnan jäseniinsä kohdistama valvonta, jota täydentävät säännökset mm. oikeuskanslerille kuuluvasta valvonnasta ja muutoksenhausta valvontaratkaisuihin. Valvontamenettelyt eivät ole koskaan olleet kokonaisuudistuksen kohteena, vaan menettelyt ovat pienten muutosten myötä päätyneet nykyisiin uomiinsa. Killan tilaisuudessa on tarkoitus syventyä aiheeseen ja arvioida mahdollisia ongelmakohtia ja sitä, olisiko menettelyjä syytä kehittää suunnitelmallisesti. Keskustelunaiheena on myös kysymys siitä, tuottaako järjestelmä tasalaatuisia ratkaisuja (2/18,5) .

 

04.12. Tulorekisterin vaikutukset verotukseen

Verohallinnon verkkoseminaari (1/16,5)

16.10. Veronmaksajien veroilta: Henkilöverotuksen muutokset 2019 ja kuolinpesän verosuunnittelu

Alustajana verojuristi Juha Koponen Veronmaksajista. Paikalla myös verohallinnon edustaja (2/15,5).

15.10. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen jäsentilaisuus: Vuosi 1918 ja oikeudenkäyttö

 • professori Jukka Kekkonen: Oikeusvaltion synty 1918–1922
 • OTT Ilari Hannula: Vuoden 1918 vaikutukset rikosoikeudenkäyttöön ja vankilukuun
 • FT Kati Katajisto: Kunnallislait ja sovinto 1918 (2/13,5)

27.09. Syyteneuvottelu – katsaus järjestelmän toimivuuteen ja KKO:n käytäntöön

Luennoitsijana asianajaja, VT Mikko Ruuttunen / Asianajotoimisto Susiluoto Oy Järjestäjä: Helsingin asianajajayhdistys (2,5/11,5).

24.09. Helsingin hovioikeuden koulutusiltapäivä: Rikoshyödyn menettäminen

Hovioikeudenneuvos Jaakko Rautio luennoi rikoshyödyn menettämisestä ja siihen liittyvistä prosessuaalisista kysymyksistä ROL 10 luvun vuoden 2016 muutokset huomioi- den. (2,5/9,0).

30.05. Tulisiko huumeiden käytön rangaistavuudesta luopua?

Tulisiko huumeiden käytön rangaistavuudesta luopua? Argumentteja huumeiden käytön ja rangaistusten tutkimuspohjaisista havainnoista. Aiheesta ovat keskustelemassa tutkimusprofessori, VTT Pekka Hakkarainen ja kehittämispäällikkö, VTT Tuukka Tamm (1,5 / 6,5). Järjestäjä: Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys

09.04. Helsingin hovioikeuden koulutusiltapäivä: Oikeudenkäynnin julkisuus ym.

 • Käräjätuomari Pasi Kumpula: Oikeudenkäynnin julkisuus: oikeudenkäynnin julkisuuteen liittyvistä perus- ja ongelmakysymyksistä
 • Käräjätuomari, OTT Antti Tapanila: Todistajan kieltäytymisoikeus, todistamiskielto ja hyödyntämiskielto (2,5/5,0)

28.02. Asianajajaoikeuden killan 27. kokoontuminen: Lojaalisuus

Pääalustaja Lapin yliopistossa toukokuussa 2017 oikeustieteen tohtoriksi väitellyt Jukka Ahtinen. Hänen väitöskirjansa nimi on Rikosasianajajan vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuusvelvollisuus. Puheenvuorot  myös asianajaja Ulla Vuokila, lojaalisuus yritysasiakkaiden toimeksiantojen näkökulmasta,  ja  laamanni, OTT Matti Kunnas,  Ahtisen tutkimuksen vastaväittäjä (2,5/2,5).

2017

16.11. Verohallinnon verkkoseminaari: Veroinfoa sukupolvenvaihdoksesta yrittäjän kuoleman jälkeen

Perityn omaisuuden sukupolvenvaihdos. Tilaisuudessa käydään läpi muun muassa se, millaisia ilmoituksia perintöverotukseen on syytä tehdä, millaisia asioita on otettava huomioon kuolinpesän tuloverotuksessa, jos kuolinpesä omistaa maatila- tai yritysomaisuutta, sekä osituksen ja perinnönjaon verovaikutuksia, kun kohteena olevaan omaisuuteen kuuluu maatila tai yritys (2,5/20).

16.10. Eu:n tietosuoja-asetus

 • lainsäädäntöneuvos Anu Talus: EU:n tietosuoja-asetuksen valmistelu EU:ssa ja kansallisesti
 • OTT, tietosuoja-asiantuntija Tobias Bräutigam: 10 things I learned about running privacy programs
 • asianajaja Lauri Leppänen: Uusi tietosuoja-asetus – uhka vai mahdollisuus? Suomalaisen lakimiesyhdistyksen lokakuun jäsentilaisuus (2/17,5)

12.10. Veronmaksajat: Veroilta

Helsingin veroilta: Omaisuuden siirto jälkeläisille – kauppa, lahja vai perintö Aiheesta alustaa johtava lakimies Juha Koponen Veronmaksajista (2/15,5)

05.10. Uusperheiden juridiikkaa

Koulutuksen aiheita:  Aviovarallisuussuhteet uusperheissä. Mistä entisen puolison kanssa tulisi sopia? Avo- ja aviopuolisoiden erilainen asema. Perintöoikeudelliset asiat uusperheissä. Kuka perii kenet? Riskit perinnön kanavoitumisesta ex-puolisoille. Perinnön kanavointi uudelle puolisolle. Kouluttajat: asianajajat Elisa Ilmoniemi, Asianajotoimisto Roihu Oy ja Pontus Baarman, Itäinen & Ojantakainen Asianajotoimisto Oy Järjestäjä: Suomen Asianajajaliitto (3,5/13,5)

11.09. Rahanpesun estämisen koulutus

Uudessa rahanpesulaissa ilmoitusvelvollisille (mm. asianajajat) on säädetty uusia velvoitteita, kuten yritysten velvollisuus ilmoittaa tosiasialliset edunsaajansa Patentti- ja rekisterihallitukselle sekä velvollisuus järjestää ns. ilmiantokanava, jonka kautta asianajotoimiston työntekijät voivat ilmoittaa toimiston sisäisistä rahanpesulain rikkomusepäilyistä toimiston sisäisesti ja/tai Asianajajaliitolle. Asianajotoimistojen on lisäksi laadittava kirjallinen arvio rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyvien riskien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi omassa toiminnassaan.  Velvoitteiden rikkomisesta voidaan määrätä hallinnollisia seuraamuksia, jotka ovat huomattavan ankaria. Kouluttaja: Tarkastuslakimies Kristiina Sare, Suomen Asianajajaliitto  (3/10)

01.09 Demlan Oikeuspoliittinen seminaari 2017: Suomi – ihmisoikeuksia puolustamassa vai polkemassa?

Mihin 100-vuotias Suomi asettuu ihmisoikeuksien rintamalla? Miten kansallinen ihmisoikeusarkkitehtuurimme pystyy vastaamaan globaaleihin ihmisoikeushaasteisiin? Pystyvätkö Euroopan unioni ja kansainväliset instrumentit, kuten Istanbulin sopimus, muuttamaan ihmisoikeuspolitiikan pelikenttää? Puheenvuorot: Elina Pirjatanniemi (OTT, VTM, professori, Åbo Akademin Ihmisoikeusinstituutin johtaja): Suomen kansainvälinen ihmisoikeuspolitiikka -elämmekö kuin opetamme?.  Pauli Rautiainen (Oikeustieteen professori, Itä-Suomen yliopisto): Kansallisen ihmisoikeusarkkitehtuurimme keskeiset kehittämiskohteet.  Kaari Mattila (VTT, pääsihteeri, Ihmisoikeusliitto): Suomi100, kansalaisyhteiskunnan murrokset ja ihmisoikeudet. Karin Creutz (väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto, CEREN) Polarisaatio ja viharikosten yhteiskunnalliset seuraukset.  Kevät Nousiainen (OTT, oikeusvertailun ja yleisen oikeustieteen professori, Turun yliopisto): Euroopan unioni -uusi ihmisoikeustoimija.  (5/7)

15.05. Ulkomaalaisoikeus

 • ylituomari Liisa Heikkilä: Turvapaikkamuutoksenhaku Helsingin hallinto-oikeudessa
 • oikeusneuvos Anne Niemi: Korkein hallinto-oikeus osana eurooppalaista oikeusyhteisöä ulkomaalaisasioiden valossa
 • tutkija Laura Tarvainen: Haavoittuvuus turvapaikkaprosessissa Suomalaisen lakimiesyhdistyksen toukokuun jäsentilaisuus.  (2/2)
2016

26.10. Käytännön kokemuksia OK 17 luvun uudistuksista.

Puheenvuoron käyttivät:

 • Asianajaja Jussi Sarvikivi: Käytännön kokemuksia OK 17 luvun muutoksista
 • Käräjätuomari Nina Immonen: Asianosainen – asianomistaja – kuultava – todis- taja – ennen ja nyt
 • Asianajaja Mats Welin: Anonyymi todistelu
 • Käräjätuomari Ville Laine: Asiantuntijan kuuleminen

Helsingin käräjäoikeuden ja Helsingin asianajajayhdistyksen yhteistilaisuus. (2/18,5)

19.09. Liiketoimintarikoksen tuottaman hyödyn mittaaminen

OTT, VT, AA Heli Korkka kommenttipuheenvuorot: professori Dan Frände, OTT, käräjätuomari Kaarlo Hakamies Suomalaisen lakimiesyhdistyksen syyskuun jäsentilaisuus (2/16,5)

03.09. Asianajaja Jukka Peltonen: Advokatoorisista maksiimeista asianajajaoikeuteen. Esitelmätilaisuus.

Asianajajaoikeuden killan 24. kokoontuminen. (3/14,5)

03.09. OIKEUSPOLIITTINEN SEMINAARI 3.9.2016 SUOMENLINNASSA

Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry järjesti 45. kesäseminaarinsa 3.9.2016 Suomenlinnassa. Seminaarin aihe oli ajankohtainen: Pakko. Seminaarissa aihetta käsiteltiin monelta eri kantilta. Mitä pakkoyrittäjyys on? Onko pakko maksaa veroja? Entä syntyykö pakolla työtä? Puheenvuorot

 • Pakkoyrittäjyys musiikkialalla. Lottaliina Pokkinen, Suomen Muusikkojen Liiton lakiasiainpäällikkö.
 • Työvoimatoimistojen tarjoukset, joista ei voi kieltäytyä. Johannes Kananen, VTT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto.
 • Pakkoperiaate vero-oikeudessa. Kalle Määttä OTT, dosentti. Pakko lausua? Juha Lavapuro ma. professori, Turun yliopisto.
 • Pakolla työtä ja lakeja? Jaana Paanetoja, työ- ja sosiaalioikeuden professori, Lapin yliopisto
 • Poliisin pakkokeinot. Markku Fredman, asianajaja, VT, OTL. (6,5/11,5) )

25.08. Sosiaalisen median juridiikasta

 • miten sananvapauden rajat määrittyvät suhteessa kunnian ja yksityiselämän suojaan
 • sananvapaus ja julkisuus: esimerkiksi asiakkaan toimesta tapahtuva asiointitilanteen kuvaaminen ja julkaiseminen
 • Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön vaikutus
 • kuka vastaa verkkosivustolla julkaisuista viesteistä ja miten vastuu toteutetaan
 • identiteettivarkaus
 • miten työntekijän lojaliteettivelvollisuus määrittyy someympäristössä ja miten työnantaja voi rajoittaa työntekijöiden sananvapauden käyttämistä

Luennoitsija viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari. Täydennyskoulutustilaisuus, järjestäjä Helsingin asianajajayhdistys (2,5/5)

17.03. Silminnäkijätunnistamisen merkitys todisteena

Luennoitsija: Tutkijatohtori Teija Stanikic, Oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto. Täydennyskoulutustilaisuus, järjestäjä: Helsingin asianajajayhdistys (2,5/2,5)

2015

19.11. Todistelua koskevan lainsäädännön uudistuminen

Luennoitsija: Asianajaja, VT Markku Fredman, Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy. Täydennyskoulutustilaisuus, järjestäjä: Helsingin Asianajajayhdistys (2,5/21,75)

12.11.2015 Ennakkoperinnöt ja muut lahjat osituksessa ja perinnönjaossa

Ennakkoperintöjen sekä muiden lahjojen vaikutus perinnönjakoon ja osituksen toimittamiseen. Ohjelmassa muun muassa:

 • Avioliittolain ns. hukkaamisvastike osituksessa.
 • Jäämistösuunnitteluunkin vaikuttava erityinen ennakkoperinnön huomioimista koskeva ennakko-perintövastike (AL 94a §).
 • Ennakkoperinnön vaikutus perinnönjakoon sekä muiden laskennallisten lisäysten tunnusmerkistö ja niiden huomioiminen jaossa.
 • Henkivakuutusmaksujen ja -korvauksen suhde lakiosiin.

Asiantuntijat: Perhe- ja jäämistöoikeuden assistentti, OTK Tuunainen Pekka , Helsingin yliopisto. OTT, professori Antti Kolehmainen, Itä-Suomen yliopisto. (5,75/19,25)

07.10.2015 Nuoret rikoksen uhreina -seminaari Helsingissä

Puheenvuorot: Seminaarin avaus, kansanedustaja Kari Tolvanen. Rikosuhripäivystyksen nuorten hanke, kehitysjohtaja Jaana Koivukangas, RIKU. Nuoren rikosuhrin tunnistaminen, kohtaaminen ja tukeminen, projektipäällikkö Maatu Arkio, RIKU. Nuorten kohtaamat rikokset Etelä-Suomessa, ylikomisario Tuomo Lotta. Katuväkivalta ja nuoret, projektisuunnittelija Terhi Laitala. Syyttäjän näkökulma nuoriin kohdistuvista rikoksista, kihlakunnansyyttäjä Yrjö Reenilä. Yhteisö osaksi uhrin auttamista, ylitarkastaja Pekka Hätönen, Sisäministeriön poliisiosasto. Seurusteluväkivalta, Psykoterapeutti (YET), seksuaaliterapeutti (ET, NACS), työnohjaaja, Maaret Kallio. Päätössanat, Leena-Kaisa Åberg, RIKU. Järjestäjä: Rikosuhripäivystys (RIKU) (4,5/13,50)

21.09. RIKOSOIKEUDEN YLEISET OPIT

Puheenvuorot: OTT Tatu Hyttinen: Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ja yleisten oppien tulkinta. OTT Dan Helenius: Rikosoikeuden yleisten oppien suhteesta rikosoikeuden soveltamisalasäännöksiin. kommenttipuheenvuoro dosentti, lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala: Rikosoikeuden yleisten oppien ajankohtaisia haasteita. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen syyskuun jäsentilaisuus. (2/9)

16.03. RANGAISTUSKÄYTÄNTÖ JA SEN MUUTTAMINEN

Puheenvuorot: OTT, apulaisprofessori Sakari Melander: Rangaistuskäytäntö ja sen muuttaminen rikosoikeudellisena erityiskysymyksenä. OTL, hovioikeudenneuvos Kirsti Uusitalo: Rangaistuksen mittaaminen huumausainerikoksissa. OTT, professori Veli-Pekka Viljanen: Valtiosääntöoikeudellinen näkökulma rangaistuskäytäntöön ja sen muuttamiseen Suomalaisen lakimiesyhdistyksen maaliskuun jäsentilaisuus. (2/7)

02.03. LUOPUMISET JA LUOVUTUKSET OSITUKSESSA JA PERINNÖNJAOSSA – SIVIILIOIKEUDEN, VEROTUKSEN JA EDUNVALVONNAN OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ

luennoitsija: Eva Gottberg, OTT, dosentti, Turun Yliopisto. Täydennyskoulutustilaisuus, järjestäjä: Suomen Asianajajaliitto. (3/5)

26.01. OIKEUSTIEDE, KANSAINVÄLISTYMINEN JA YLEISET OPIT

Puheenvuorot: Eva Tammi-Salminen, tilaisuuden avaus. Professori Pia Letto-Vanamo: Kansainvälistyvä oikeustutkimus? professori Tuulikki Mikkola: Kansainvälisen yksityisoikeuden sekä perus- ja ihmisoikeuksien yhteensovittamisesta rajat ylittävissä oikeussuhteissa. Apulaisprofessori Sakari Melander: Kansainvälistyvät yleiset opit ja rikosoikeus. Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo Suomalaisen lakimiesyhdistyksen tammikuun jäsentilaisuus. (2/2))

2014

20.11. HYÖTYKONFISKAATIO – LIIKETOIMINTARIKOSTEN TUOTTAMAN HYÖDYN MENETTÄMINEN

Luennoitsija: asianajaja Heli Lavonen Järjestäjä: Helsingin asianajajayhdistys. (2,5/19,75)

20.10. RASISMI JA SANANVAPAUSRIKOKSET

Luennoitsija: Ma. prof. Päivi Tiilikka (Helsingin yliopisto) Helsingin hovioikeuden koulutustilaisuus. (2,5/17,25)

13.10. VANHUUS JA OIKEUS

Puheenvuorot: dosentti Anna Mäki-Petäjä-Leinonen: Johdatus vanhuusoikeuteen, dosentti Tapani Lohi: Lesken asumissuoja – vanhuusoikeudellisia näkökohtia, tohtorikoulutettava Katja Karjalainen: Rajat ylittävä vanhuus? Kansainvälisyksityisoikeudellisia haasteita. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen lokakuun jäsentilaisuus. (2/14,75)

29.9. OIKEUDENKÄYNNIN JULKISUUDESTA YLEISISSÄ TUOMIOISTUIMISSA

Luennoitsija: Käräjätuomari Pasi Kumpula, Helsingin käräjäoikeus. Helsingin hovioikeuden koulutustilaisuus. (2,5/12,75)

22.9. TODISTELULAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS

Puheenvuorot: dosentti, lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, dosentti, oikeusneuvos Juha Häyhä, asianajaja Riitta Leppiniemi. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen syyskuun jäsentilaisuus. (2/10,25)

16. – 17.8. Demlan Oikeuspoliittinen kesäseminaari, Lahti: Kenen oikeudet?

Naisten oikeudet. Kaupunkilaisten oikeudet. Luonnon oikeudet. Eläinten oikeudet. Kansalliskieliä puhuvien oikeudet. Yritysten oikeudet. Poliisin oikeudet. Vammaisten oikeudet. Oikeudet ja kestävä kehitys. Luennoitsijoina: Lakimies Maija Koskenoja, Pro-tukipiste. Veikko Eranti, Demokratia ja kaupunkitutkija, Helsingin yliopisto. Anne Kumpula, ympäristöoikeuden professori, Turun yliopisto. Visa Kurki, OTM. Markku Suksi, ympäristöoikeuden professori, Åbo Akademi. Matti Ylönen, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopiston Akatemia hanke. Marko Viitanen, OTT, sisäministeriön oikeusyksikön päällikkö. Liisa Murto, oikeuksienvalvontalakimies, Näkövammaisten keskusliitto ry. Presidentti Tarja Halonen. järjestäjä: Oikeuspoliittinen Yhdistys – Rättspolitiska Föreningen Demla Ry. (8,25)

2013

22.11. ASIANOMISTAJAN OIKEUDELLINEN ASEMA

Luennoitsija: Mikko Vuorenpää, Prosessioikeuden ma. professori Turun yliopisto järjestäjät Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Suomen Asianajajaliitto 3/

02.-03.10. Ponnistus 2014: Uuteen esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilakiin valmistautuminen

poliisin, syyttäjän ja yhteistyöviranomaisten koulutus mm. esitutkintalaki muuttuu 2014 alusta. 10/

22.08. CSI-lakimies -ohjelman uudet ominaisuudet

järjestäjä CSI-Helsinki Oy. 1,5/

15.04. RIKOKSEN VALMISTELUN RANGAISTAVUUS

järjestäjä Suomalainen Lakimiesyhdistys 1,5/

13.03. Vero 2013

seurattu tietoiskut aiheista:

 • Verot lähipiirin varallisuuden siirroissa.
 • Lainopillisia neuvoja testamentin tekemiseen – testamentti hyvään tarkoitukseen.
 • Varainsiirtoverolain muutos asunnon ostajan kannalta – yhtiölaina veron perusteena, uusien asuntojen kauppa.
 • järjestäjä Veronmaksajain keskusliitto 1,5/

05.03 Yrittäjän Iltakoulu 2013 Helsinki

Yrittäjä Aku Syrjä kertoi yrittäjätarinansa 1,5/

2012

24.10. Onko hivistä kertomatta jättäminen seksikumppanille rikos vai ei? Oikeus- ja terveysnäkökulma hiv-infektioon

Tilaisuuden avaus. Mika Salminen, Virologian yksikön päällikkö, THL, Hiv-asiantuntijaryhmän puheenjohtaja.

 • Hiv-infektio ja hivin hoito tänä päivänä. Matti Ristola, dosentti, osastonylilääkäri, HUS, HYKS infektiosairauksien klinikka
 • Hiv ja rikosoikeus. Kimmo Nuotio, rikosoikeuden professori, Helsingin yliopisto
 • Is HIV a crime? Matthew Weait, Professor of Law and Policy, School of Law, Birkbeck College
 • Seminaarin kutsuja: Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen asettama Hiv-asiantuntijaryhmä.(3/23,5)

14.05. Helsingin hovioikeuden ulosottovalitukset -koulutu

 • Ulosottovalitusten käsittelystä Helsingin hovioikeudessa. Hovioikeudenneuvos Jarmo Kilpelä, Helsingin hovioikeus.
 • Ulosottomenettelyn virallistoimintoisuus. Ajankohtaista sivullisen asemasta. Professori Tuula Linna, Lapin yliopisto.
 • Oikeudenkäyntikulut ja menettelykysymyksiä ulosottovalituksissa. Ulosottomiehen ja muiden asema ulosottovalitusten suullisessa käsittelyssä. Käräjätuomari Tatu Leppänen, Vantaan käräjäoikeus.
 • Ulosottovalitukset ulosottomiehen näkökulmasta. Kihlakunnanvouti Ilkka Stenius, Helsingin ulosottovirasto.
 • Järjestäjä: Helsingin hovioikeus (2,5/20,5)

04.05. Romeo-koulutus Helsingin käräjäoikeudessa.

Oikeusapuasioiden asiankäsittelyjärjestelmä Romeo. Oikeusapulaskutus. Kouluttajat käräjätuomari Marja Virtanen Pirkanmaan käräjäoikeudesta ja toimistosihteeri Merja Lehtoranta Tuusulan käräjäoikeudesta.(2/18).

08.03. Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositusten käyttäminen – teoriaa ja käytännön esimerkkejä

Luennoitsija: Lakimies Jarkko Männistö Järjestäjä: Helsingin asianajajayhdistys (2,5/16)

14.02. Kuolinpesän verosuunnittelu

Ennen kuin perittyä omaisuutta lähtee myymään, kannattaa veroseuraamukset selvittää. Kuolinpesän verosuunnittelussa on keskeistä tietää, milloin kuolinpesän jako kannattaa /ei kannata tehdä. Oikeilla ratkaisuilla voi alentaa veroja. Kurssilla käsiteltiin luovutusvoittojen lisäksi pesän saamien muiden pääomatulojen verotusta. Luennoitsijat: Johtavat lakimiehet Juha Koponen ja Päivi Kaari, Veronmaksajat Järjestäjä: Veronmaksajat (5,5/13,5)

10.02. Helsingin hovioikeuden tuomariyhdistyksen ja Helsingin Asianajajayhdistyksen yhteinen teemailtapäivä aineinaan:

Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa, josta puheevuoron käyttivät: hovioikeudenneuvos Risto Jalanko, tilastoja ja käytäntöä; asianajaja Mari Lampenius: menettely asianajajan näkökulmasta; ja hovioikeudenneuvos Teemu Paasikoski: kommenttipuheenvuoro. Todistelu hovioikeudessa, josta puheenvuoron käyttivät: asianajaja Mats Welin: todisteluun liittyviä kysymyksiä riita-asioissa; ja hovioikeudenlaamanni Tuomas Nurmi, todisteluun liittyviä kysymyksiä rikosasioissa (3,5/8)

27.01. Leski perillisenä – Perintökaaren 3 luvun ongelmakohtia

Aiheita: Varautuminen leskeyteen – lain tuoman perillisaseman riskit. Tilanne ensiksi kuolleen jälkeen. Pesänjako lesken jälkeen. Luennoitsija: OTT Eva Gottberg, Turku. Järjestäjät: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, ja Suomen Asianajajaliitto. (3/4,5)

25.01. Yrittäjien veroilta, järjestäjänä Helsingin Yrittäjät

Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Laura Kurki: ”Ajankohtaista verotuksessa ja veropolitiikassa” Verohallituksen pääjohtaja Mirjami Laitinen: ”Oleelliset verotukseen liittyvät muutokset vuonna 2012” Helsingin Yrittäjien verotyöryhmän puheenjohtajan Pekka Yli-Kosken kommenttipuheenvuoro Vakuutusyhtiö Fennia, lakimies Antti Romppainen: ”Henkivakuuttamisen veroedut” (1,5/1,5)

2011

24.11. Perheoikeus EU:ssa – ajankohtaisia aiheita

Luennoitsija: Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, Oikeusministeriö. Järjestäjä: Helsingin Asianajajayhdistys (2,5/23,25)

17.11: Velka, velkainen, ylivelkainen – pesänselvityksen periaatteet ja säännöt.

Luennoitsija: professori Antti Saarenpää, Lapin yliopisto. Järjestäjät: Lapin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, ja Suomen Asianajajaliitto. (4,5/20,75)

04.11: Esitutkinta uuden esitutkintalain mukaan ja rikosoikeudenkäynnin valmistelu – keinoja tehokkaan ja joutuisan rikosoikeudenkäynnin varmistamiseksi. Näkökohtia aiheeseen liittyen tutkinnanjohtajan, syyttäjän, asianajajan ja tuomarin näkökulmista.

Puheenvuoron käyttivät mm. rikoskomisario Kai Lakio, Valtakunnansyyttäjänvirasto, kihlakunnansyyttäjä Tapio Nyrhilä, Helsingin syyttäjänvirasto, asianajaja Markku Fredman, Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy, käräjätuomari Jaana Helander, Helsingin käräjäoikeus. (4,25/16,25)

05.05: Tilinpäätösanalyysi talousrikosnäkökulmasta

Luennoitsija: KLT Risto Wallden, Wallden Tax Oy. Järjestäjä: Helsingin asianajajayhdistys. (2,5/12)

28.04: Veroilta: Testamentti verosuunnittelun välineenä.

Johtava lakimies Juha Koponen, Veronmaksajain Keskusliitto. Järjestäjä: Veronmaksajain Keskusliiton Helsingin paikallisyhdistys. (1,5/9,5)

12.04: Keskustelutilaisuus: Jokamiehen oikeudet, yleiset paikat ja julkisrauhan suoja.

Omistusoikeus kiinteistöön antaa omistajalle oikeuden määrätä omaisuutensa käytöstä. Toisaalta sitä rajoittavat mm. tapa- ja rikosoikeuden rajaamat jokamiehen oikeudet, esimerkiksi oikeus liikkua toisen maalla. Mikä on muinaisten tapaoikeuksien suhde rakennettuun ympäristöön? Entä voiko kiinteistön omistaja rajoittaa sananvapautta ja kokoontumisvapautta? Keskustelijat: professori Ari Hirvonen, Helsingin yliopisto, ympäristöoikeuden professori emeritus Erkki Hollo, OTT Timo Kerttula, hallintopäällikkö, Securitas Oy. Järjestäjä: Demla r.y. (1,5/8)

16.02: Ajankohtaista varallisuus- ja aviovarallisuusoikeutta läheissuhteissa.

Luennoitsija: Dosentti, OTT Tuulikki Mikkola, Lapin yliopisto. Järjestäjä: Helsingin asianajajayhdistys. (2,5/6,5)

10.02: Syyteoikeuden järjestely, syytesidonnaisuus ja syytteen muuttaminen.

Luennoitsija: dosentti Mikko Vuorenpää. Järjestäjät: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Suomen Asianajajaliitto. (3/4)

09.02: Yrittäjän iltakoulu 2011: Luova johtajuus avaa yrittäjälle uusia polkuja.

Luennoitsija: taiteilija Jorma Uotinen. Järjestäjät Tapiola-ryhmä ja Helsingin Yrittäjät. (1/1)

2010

28.10: Velan vanhentuminen

luennoitsija professori Ari Saarnilehto, Turun yliopisto järjestäjä Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Suomen Asianajajaliitto

08.10: Huumausainerikoksista

Kouluttajat: asianajaja Jouko Pelkonen, Asianajotoimisto AEPN Oy, kihlakunnansyyttäjä Mikko Sipilä, Itä-Uudenmaan syyttäjävirasto ja rikoskomisario Petri Rainiala, Helsingin poliisi. Järjestäjä Suomen Asianajajaliitto.

16.09: Talousrikosten ongelmakohtia

luennoitsija OTT, VT, rikosoikeuden professori (ma.) Jussi Tapani.

15.09: Keskustelutilaisuus: Asianajajan ja vapautensa menettäneen päämiehen yhteydenpito ja siihen liittyvät ongelmat

järjestäjä Helsingin asianajajayhdistys, keskustelussa mukana mm. oikeusministeriön, eduskunnan oikeusasiamiehen ja Helsingin poliisilaitoksen edustajat

19.03: Oikeuslaitospäivä 2010, teemana ”Kulttuurit kohtaavat lainkäytössä”.

Oikeuslaitospäivän järjestävät Suomen Tuomariliitto r.y., Suomen Syyttäjäyhdistys r.y., Suomen Asianajajaliitto ja Julkiset oikeusavustajat r.y.

05.02: Sähköinen menettely oikeusapuasioissa

oikeushallinnon asiointipalvelun käyttöönottoon liittyvä koulutustilaisuus

21.01: Pesänselvityksen ja -jaon erityiskysymyksiä

luennoitsijana:Eva Gottberg, OTT, ma. professori, Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta

2009

24.10: Testamentti tänään

luennoitsijana: professori Ahti Saarenpää, Lapin yliopisto

17.09: Vakuutus perhe- ja jäämistöverosuunnittelun välineenä ja Legaatit ja luopumisoikeustoimet verosuunnittelun välineenä.

luennoitsija: KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä. Helsingin yliopisto

18.05: Lakiosasäännökset perittävän ja perillisten näkökulmasta

luennoitsijana: OTT, ma.professori Eva Gottberg

03.04: Henkilövahingon korvaaminen: aineettomat vahingot

luennoitsijoina: pääsihteeri Jarkko Männistö, henkilövahinkoasiain neuvottelukunta ja ylilääkäri Antero Mäkelä, terveydenhuollon oikeusturvakeskus

05.02: Perhevarallisuuteen liittyvät sopimukset

luennoitsija: Professori Eva Gottberg

2008

Kuolinpesä, leski ja perilliset

luennoitsija Professori Eva Gottberg, Turun yliopisto

Hankala asiakas osituksessa

Luennoitsijat: OTT, dosentti Tuulikki Mikkola ja OTT, professori Ahti Saarenpää

Perintö- ja lahjaverotuksen muutoksista

Veroasiantuntija Matti Roti, pääkaupunkiseudun verotoimisto

2007

Osituksen ongelmia

luennoitsija: Eva Gottberg, OTT, ma. professori

Edunvalvontavaltuus ja muuta ajankohtaista kuolemanvaraisista omaisuusjärjestelyistä

Professori Ahti Saarenpää, Lapin yiopisto

1995

Hoidetut ennakkotapaukset

Finlex-tietokannassa julkaistaan korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden sekä hovioikeuksien ja hallinto-oikeuksien tapauksia, joilla on merkitystä ennakkopäätöksenä. Finlexissä ei ole käräjäoikeuksien päätöksiä.

2019
2017

KKO 2017:32

Avioliitto – Avioero Oikeudenkäyntimenettely Tuomion oikeusvaikutus Käräjäoikeus oli tuominnut puolisot A:n ja B:n ensin mainitun hakemuksesta avioeroon. B valitti hovioikeuteen ja vaati päätöksen kumoamista. A kuoli asian ollessa vireillä hovioikeudessa ja B vaati asian jättämistä sillensä. Hovioikeus tutki valituksen ja pysytti käräjäoikeuden päätöksen. Korkein oikeus katsoi, että avioliitto oli purkautunut A:n kuoleman johdosta, joten avioerohakemus oli rauennut ja asia tuli jättää sillensä. AL 3 §

2015

KKO 03.06.2015 R2014/149 T 1108

Seksuaalirikos – Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Laillisuusperiaate Kysymys siitä, täyttikö miehen sukupuolielimen ottaminen suuhun rikosten tekoaikana voimassa olleen rikoslain 20 luvun 10 §:n 1 momentin (563/1998) mukaisen sukupuoliyhteyden määritelmän.

2014

KKO 13.6.2014 R2013/467 T 1271

Veropetos – Törkeä veropetos – Ne bis in idem A:lle oli määrätty henkilökohtaisessa verotuksessa veronkorotusta sillä perusteella, että hän oli jättänyt ilmoittamatta eräästä yhtiöstä saamaansa tuloa. Sittemmin A:ta syytettiin muun ohella saman menettelyn perusteella törkeästä veropetoksesta. Kysymys siitä, voitiinko syyte tältä osin tutkia.

2013

KKO:2013:43

Kirjanpitorikos – Törkeä kirjanpitorikos – Liiketoimintakielto Kysymys rikoksen, joka käsittää kirjanpitorikoksen ja törkeän kirjanpitorikoksen, täyttymisestä. Kysymys myös liiketoimintakiellosta. Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajalle vaadittiin rangaistusta kirjanpitorikoksesta sillä perusteella, että yhtiön tilinpäätöksen laatiminen oli laiminlyöty. Syyteoikeus alkoi vanhentua siitä, kun tilinpäätös olisi viimeistään tullut laatia. Syyttäjä oli pannut vireille vaatimuksensa liiketoimintakiellon määräämiseksi toimittamalla haastehakemuksensa käräjäoikeudelle liiketoimintakiellosta annetun lain 8 §:ssä säädetyssä viiden vuoden määräajassa. Vaatimus oli kuitenkin annettu tiedoksi vastaajalle viiden vuoden määräajan jälkeen. Säännöstä sovellettaessa ratkaisevaa oli, milloin vastaaja oli saanut tiedon vaatimuksesta. Liiketoimintakieltoa koskeva vaatimus hylättiin.

2003

Vaasan HAO 1.9.2003 03/0228/2

Elatustuki – Perimättä jättäminen – Ulosmittaus – Perittyjen varojen palauttaminen A oli pyytänyt elatustukivelkansa perimättä jättämistä työttömyydestä aiheutuneen maksukyvyttömyyden perusteella. Sosiaalilautakunnan alainen viranhaltija oli antanut hakemukseen päätöksen vasta koko vapautushakemuksen tarkoittaman elatustukivelan tultua ulosmitatuksi A:n veronpalautuksesta. Viranhaltija hylkäsi A:n hakemuksen sillä perusteella, että kyseessä oleva velka oli kokonaisuudessaan saatu perittyä. Sosiaalilautakunta pysytti alaisensa viranhaltijan päätöksen. A vaati hallinto-oikeudessa, että asiassa on velan suorituksesta huolimatta tutkittava, oliko A velan kertymisaikana ollut elatusturvalain 20 §:n tarkoittamalla tavalla maksukyvytön. Hallinto-oikeus katsoi, että elatusturvalain 20 §:n perusteella tehtyä hakemusta ratkaistaessa on punnittava elatusvelvollisen maksukyvyttömyyttä sinä aikana, jolta vapautushakemuksen tarkoittama elatustukivelka on kertynyt. Tuota harkintaa ei voida sivuuttaa niissäkään tapauksissa, joissa elatustukivelka on jo saatu perittyä. Koska sosiaalilautakunta ei siten olisi saanut hylätä hakemusta pelkästään sillä perusteella, että tukivelka oli jo saatu perittyä, hallinto-oikeus hyväksyi A:n valituksen. Koska A oli osoittanut velan kertymisaikana olleensa maksukyvytön, hallinto-oikeus asiaa lautakunnalle enää palauttamatta määräsi sosiaalilautakunnan maksamaan A:lle takaisin häneltä elatustukivelan korvaukseksi perityn veronpalautuksen. Asia ratkaistiin hallinto-oikeudessa hallinto-oikeuslain 15 §:n 1 momentin ja 16 §:n 2 momentin mukaisessa vahvennetussa istunnossa.

1995

Pyydä yhteydenottoa tai tapaamista...

Lähetä soittopyyntö

Soita minulle 050 5600 563 tai lähetä soittopyyntö alla olevalla lomakkeella, niin palaan asiaan pian.

Tietosuojaseloste