Jarkko Pulkkinen

ASIANAJAJA JARKKO PULKKINEN

Palvelen asiakkaita pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa ja Espoo). Olen toiminut asianajotehtävissä yli 20 vuotta, eli vuodesta 1992. Toimistoni aloitti lakiasiaintoimistona vuonna 1992 ja muuttui asianajotoimistoksi 1995 liityttyäni Suomen Asianajajaliitoon.

Olen toiminut myös  mm. pankkilakimiehenä ja yrittäjäjärjestön toiminnanjohtajana. Varatuomarin arvon sain 1992.

FINLEX-TIETOKANNASSA JULKAISTUJA HOITAMIANI TAPAUKSIA

Finlex-tietokannassa julkaistaan korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden sekä hovioikeuksien ja hallinto-oikeuksien tapauksia, joilla on merkitystä ennakkopäätöksenä. Finlexissä ei ole käräjäoikeuksien päätöksiä.

Lue lisää >>>

HANKKIMAANI TÄYDENNYSKOULUTUSTA
– KOULUTTAUTUMISVELVOLLISUUS

Asianajaja on velvollinen pitämään yllä ammattitaitoaan ja osallistumaan täydennyskoulutukseen. Viime aikoina olen osallistunut mm. seuraaviin koulutustilaisuuksiin:

2018

9.4.2018 Helsingin hovioikeuden koulutusiltapäivä
– Käräjätuomari Pasi Kumpula: Oikeudenkäynnin julkisuus:  oikeudenkäynnin julkisuuteen liittyvistä perus- ja ongelmakysymyksistä
– Käräjätuomari, OTT Antti Tapanila: Todistajan kieltäytymisoikeus, todistamiskielto ja hyödyntämiskielto (2,5/5,0)

28.02. Asianajajaoikeuden killan 27. kokoontuminen: Lojaalisuus
– Pääalustaja Lapin yliopistossa toukokuussa 2017 oikeustieteen tohtoriksi väitellyt Jukka Ahtinen. Hänen väitöskirjansa nimi on Rikosasianajajan vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuusvelvollisuus. Puheenvuorot  myös asianajaja Ulla Vuokila, lojaalisuus yritysasiakkaiden toimeksiantojen näkökulmasta,  ja  laamanni, OTT Matti Kunnas,  Ahtisen tutkimuksen vastaväittäjä (2,5/2,5).

2017

16.11.  Verohallinnon verkkoseminaari: Veroinfoa sukupolvenvaihdoksesta yrittäjän kuoleman jälkeen
– Perityn omaisuuden sukupolvenvaihdos. Tilaisuudessa käydään läpi muun muassa se, millaisia ilmoituksia perintöverotukseen on syytä tehdä, millaisia asioita on otettava huomioon kuolinpesän tuloverotuksessa, jos kuolinpesä omistaa maatila- tai yritysomaisuutta, sekä osituksen ja perinnönjaon verovaikutuksia, kun kohteena olevaan omaisuuteen kuuluu maatila tai yritys (2,5/20).

16.10. Eu:n tietosuoja-asetus
– lainsäädäntöneuvos Anu Talus: EU:n tietosuoja-asetuksen valmistelu EU:ssa ja kansallisesti
– OTT, tietosuoja-asiantuntija Tobias Bräutigam: 10 things I learned about running privacy programs
– asianajaja Lauri Leppänen: Uusi tietosuoja-asetus – uhka vai mahdollisuus?
Suomalaisen lakimiesyhdistyksen lokakuun jäsentilaisuus (2/17,5)

12.10. Veronmaksajat: Veroilta
Helsingin veroilta: Omaisuuden siirto jälkeläisille – kauppa, lahja vai perintö
Aiheesta alustaa johtava lakimies Juha Koponen Veronmaksajista (2/15,5)

05.10. Uusperheiden juridiikkaa
Koulutuksen aiheita:  Aviovarallisuussuhteet uusperheissä.  Mistä entisen puolison kanssa tulisi sopia?  Avo- ja aviopuolisoiden erilainen asema.  Perintöoikeudelliset asiat uusperheissä.  Kuka erii kenet?   Riskit perinnön kanavoitumisesta ex-puolisoille.  Perinnön kanavointi uudelle puolisolle.
Kouluttajat: asianajajat Elisa Ilmoniemi, Asianajotoimisto Roihu Oy ja Pontus Baarman, Itäinen
& Ojantakainen Asianajotoimisto Oy
Järjestäjä: Suomen Asianajajaliitto (3,5/13,5)

11.09. Rahanpesun estämisen koulutus
Uudessa rahanpesulaissa ilmoitusvelvollisille (mm. asianajajat) on säädetty uusia velvoitteita, kuten yritysten velvollisuus ilmoittaa tosiasialliset edunsaajansa Patentti- ja rekisterihallitukselle sekä velvollisuus järjestää ns. ilmiantokanava, jonka kautta asianajotoimiston työntekijät voivat ilmoittaa toimiston sisäisistä rahanpesulain rikkomusepäilyistä toimiston sisäisesti ja/tai Asianajajaliitolle. Asianajotoimistojen on lisäksi laadittava kirjallinen arvio rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyvien riskien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi omassa toiminnassaan.  Velvoitteiden rikkomisesta voidaan määrätä hallinnollisia seuraamuksia, jotka ovat huomattavan ankaria.
Kouluttaja: Tarkastuslakimies Kristiina Sare, Suomen Asianajajaliitto  (3/10)

01.09 Demlan Oikeuspoliittinen seminaari 2017: Suomi – ihmisoikeuksia puolustamassa vai polkemassa?
Mihin 100-vuotias Suomi asettuu ihmisoikeuksien rintamalla? Miten kansallinen ihmisoikeusarkkitehtuurimme pystyy vastaamaan globaaleihin ihmisoikeushaasteisiin? Pystyvätkö Euroopan unioni ja kansainväliset instrumentit, kuten Istanbulin sopimus, muuttamaan ihmisoikeuspolitiikan pelikenttää?
Puheenvuorot: Elina Pirjatanniemi (OTT, VTM, professori, Åbo Akademin Ihmisoikeusinstituutin johtaja): Suomen kansainvälinen ihmisoikeuspolitiikka -elämmekö kuin opetamme?.  Pauli Rautiainen (Oikeustieteen professori, Itä-Suomen yliopisto): Kansallisen ihmisoikeusarkkitehtuurimme keskeiset kehittämiskohteet.  Kaari Mattila (VTT, pääsihteeri, Ihmisoikeusliitto): Suomi100, kansalaisyhteiskunnan murrokset ja ihmisoikeudet. Karin Creutz (väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto, CEREN) Polarisaatio ja viharikosten yhteiskunnalliset seuraukset.  Kevät Nousiainen (OTT, oikeusvertailun ja yleisen oikeustieteen professori, Turun yliopisto): Euroopan unioni -uusi ihmisoikeustoimija.  (5/7)

15.05. Ulkomaalaisoikeus
· ylituomari Liisa Heikkilä: Turvapaikkamuutoksenhaku Helsingin hallinto-oikeudessa
· oikeusneuvos Anne Niemi: Korkein hallinto-oikeus osana eurooppalaista oikeusyhteisöä ulkomaalaisasioiden valossa
· tutkija Laura Tarvainen: Haavoittuvuus turvapaikkaprosessissa
Suomalaisen lakimiesyhdistyksen toukokuun jäsentilaisuus.  (2/2)

2016

26.10. Käytännön kokemuksia OK 17 luvun  uudistuksista. 
Puheenvuoron käyttivät:
– Asianajaja Jussi Sarvikivi: Käytännön kokemuksia OK 17 luvun muutoksista
– Käräjätuomari Nina Immonen: Asianosainen – asianomistaja – kuultava – todis-
taja – ennen ja nyt
– Asianajaja Mats Welin: Anonyymi todistelu
– Käräjätuomari Ville Laine: Asiantuntijan kuuleminen
Helsingin käräjäoikeuden ja Helsingin asianajajayhdistyksen yhteistilaisuus. (2/18,5)

19.09. Liiketoimintarikoksen tuottaman hyödyn mittaaminen
OTT, VT, AA Heli Korkka
kommenttipuheenvuorot: professori Dan Frände, OTT, käräjätuomari Kaarlo Hakamies
Suomalaisen lakimiesyhdistyksen syyskuun jäsentilaisuus (2/16,5)

03.09.  Asianajaja Jukka Peltonen: Advokatoorisista maksiimeista asianajajaoikeuteen. Esitelmätilaisuus.
Asianajajaoikeuden killan 24. kokoontuminen. (3/14,5)

03.09. OIKEUSPOLIITTINEN SEMINAARI 3.9.2016 SUOMENLINNASSA
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry järjesti 45. kesäseminaarinsa 3.9.2016 Suomenlinnassa. Seminaarin aihe oli ajankohtainen: Pakko. Seminaarissa aihetta käsiteltiin monelta eri kantilta. Mitä pakkoyrittäjyys on? Onko pakko maksaa veroja? Entä syntyykö pakolla työtä?
Puheenvuorot
– Pakkoyrittäjyys musiikkialalla. Lottaliina Pokkinen, Suomen Muusikkojen Liiton lakiasiainpäällikkö.
– Työvoimatoimistojen tarjoukset, joista ei voi kieltäytyä. Johannes Kananen, VTT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto.
– Pakkoperiaate vero-oikeudessa. Kalle Määttä OTT, dosentti.
Pakko lausua? Juha Lavapuro ma. professori, Turun yliopisto.
– Pakolla työtä ja lakeja? Jaana Paanetoja, työ- ja sosiaalioikeuden professori, Lapin yliopisto
– Poliisin pakkokeinot. Markku Fredman, asianajaja, VT, OTL. (6,5/11,5) )

25.08. Sosiaalisen median juridiikasta
– miten sananvapauden rajat määrittyvät suhteessa kunnian ja yksityiselämän suojaan
– sananvapaus ja julkisuus: esimerkiksi asiakkaan toimesta tapahtuva asiointitilanteen kuvaaminen ja julkaiseminen
– Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön vaikutus
– kuka vastaa verkkosivustolla julkaisuista viesteistä ja miten vastuu toteutetaan
– identiteettivarkaus
– miten työntekijän lojaliteettivelvollisuus määrittyy someympäristössä ja miten työnantaja voi rajoittaa työntekijöiden sananvapauden käyttämistä
Luennoitsija viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari.
Täydennyskoulutustilaisuus, järjestäjä Helsingin asianajajayhdistys (2,5/5)

17.03. Silminnäkijätunnistamisen merkitys todisteena
Luennoitsija: Tutkijatohtori Teija Stanikic, Oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto. Täydennyskoulutustilaisuus, järjestäjä: Helsingin asianajajayhdistys (2,5/2,5)

2015

19.11. Todistelua koskevan lainsäädännön uudistuminen
– Luennoitsija: Asianajaja, VT Markku Fredman, Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy.
Täydennyskoulutustilaisuus, järjestäjä: Helsingin Asianajajayhdistys (2,5/21,75)

12.11.2015 Ennakkoperinnöt ja muut lahjat osituksessa ja perinnönjaossa
Ennakkoperintöjen sekä muiden lahjojen vaikutus perinnönjakoon ja osituksen toimittamiseen. Ohjelmassa muun muassa:
– Avioliittolain ns. hukkaamisvastike osituksessa.
– Jäämistösuunnitteluunkin vaikuttava erityinen ennakkoperinnön huomioimista koskeva ennakko-perintövastike (AL 94a §).
– Ennakkoperinnön vaikutus perinnönjakoon sekä muiden laskennallisten lisäysten tunnusmerkistö ja niiden huomioiminen jaossa.
– Henkivakuutusmaksujen ja -korvauksen suhde lakiosiin.
Asiantuntijat: Perhe- ja jäämistöoikeuden assistentti, OTK Tuunainen Pekka , Helsingin yliopisto. OTT, professori Antti Kolehmainen, Itä-Suomen yliopisto. (5,75/19,25)

07.10.2015 Nuoret rikoksen uhreina -seminaari Helsingissä
– Puheenvuorot: Seminaarin avaus, kansanedustaja Kari Tolvanen. Rikosuhripäivystyksen nuorten hanke, kehitysjohtaja Jaana Koivukangas, RIKU. Nuoren rikosuhrin tunnistaminen, kohtaaminen ja tukeminen, projektipäällikkö Maatu Arkio, RIKU. Nuorten kohtaamat rikokset Etelä-Suomessa, ylikomisario Tuomo Lotta. Katuväkivalta ja nuoret, projektisuunnittelija Terhi Laitala. Syyttäjän näkökulma nuoriin kohdistuvista rikoksista, kihlakunnansyyttäjä Yrjö Reenilä. Yhteisö osaksi uhrin auttamista, ylitarkastaja Pekka Hätönen, Sisäministeriön poliisiosasto. Seurusteluväkivalta, Psykoterapeutti (YET), seksuaaliterapeutti (ET, NACS), työnohjaaja, Maaret Kallio. Päätössanat, Leena-Kaisa Åberg, RIKU.
– Järjestäjä: Rikosuhripäivystys (RIKU) (4,5/13,50)

21.09. RIKOSOIKEUDEN YLEISET OPIT
– Puheenvuorot: OTT Tatu Hyttinen: Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ja yleisten oppien tulkinta. OTT Dan Helenius: Rikosoikeuden yleisten oppien suhteesta rikosoikeuden soveltamisalasäännöksiin. kommenttipuheenvuoro dosentti, lainsäädäntöneuvos Jussi Matikkala: Rikosoikeuden yleisten oppien ajankohtaisia haasteita.
– Suomalaisen lakimiesyhdistyksen syyskuun jäsentilaisuus. (2/9)

16.03. RANGAISTUSKÄYTÄNTÖ JA SEN MUUTTAMINEN
– Puheenvuorot: OTT, apulaisprofessori Sakari Melander: Rangaistuskäytäntö ja sen muuttaminen rikosoikeudellisena erityiskysymyksenä. OTL, hovioikeudenneuvos Kirsti Uusitalo: Rangaistuksen mittaaminen huumausainerikoksissa. OTT, professori Veli-Pekka Viljanen: Valtiosääntöoikeudellinen näkökulma rangaistuskäytäntöön ja sen muuttamiseen
– Suomalaisen lakimiesyhdistyksen maaliskuun jäsentilaisuus. (2/7)

02.03. LUOPUMISET JA LUOVUTUKSET OSITUKSESSA JA PERINNÖNJAOSSA – SIVIILIOIKEUDEN, VEROTUKSEN JA EDUNVALVONNAN OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ
– luennoitsija: Eva Gottberg, OTT, dosentti, Turun Yliopisto.
– Täydennyskoulutustilaisuus, järjestäjä: Suomen Asianajajaliitto. (3/5)

26.01. OIKEUSTIEDE, KANSAINVÄLISTYMINEN JA YLEISET OPIT
– Puheenvuorot: Eva Tammi-Salminen, tilaisuuden avaus. Professori Pia Letto-Vanamo: Kansainvälistyvä oikeustutkimus? professori Tuulikki Mikkola: Kansainvälisen yksityisoikeuden sekä perus- ja ihmisoikeuksien yhteensovittamisesta rajat ylittävissä oikeussuhteissa. Apulaisprofessori Sakari Melander: Kansainvälistyvät yleiset opit ja rikosoikeus. Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo
– Suomalaisen lakimiesyhdistyksen tammikuun jäsentilaisuus. (2/2))

2014

20.11. HYÖTYKONFISKAATIO – LIIKETOIMINTARIKOSTEN TUOTTAMAN HYÖDYN MENETTÄMINEN
– Luennoitsija: asianajaja Heli Lavonen
– Järjestäjä: Helsingin asianajajayhdistys. (2,5/19,75)

20.10. RASISMI JA SANANVAPAUSRIKOKSET
– Luennoitsija: Ma. prof. Päivi Tiilikka (Helsingin yliopisto)
– Helsingin hovioikeuden koulutustilaisuus. (2,5/17,25)

13.10. VANHUUS JA OIKEUS
– Puheenvuorot: dosentti Anna Mäki-Petäjä-Leinonen: Johdatus vanhuusoikeuteen, dosentti Tapani Lohi: Lesken asumissuoja – vanhuusoikeudellisia näkökohtia,
tohtorikoulutettava Katja Karjalainen: Rajat ylittävä vanhuus? Kansainvälisyksityisoikeudellisia haasteita.
– Suomalaisen lakimiesyhdistyksen lokakuun jäsentilaisuus. (2/14,75)

29.9. OIKEUDENKÄYNNIN JULKISUUDESTA YLEISISSÄ TUOMIOISTUIMISSA
– Luennoitsija: Käräjätuomari Pasi Kumpula, Helsingin käräjäoikeus.
– Helsingin hovioikeuden koulutustilaisuus. (2,5/12,75)

22.9. TODISTELULAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS
– Puheenvuorot: dosentti, lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, dosentti, oikeusneuvos Juha Häyhä, asianajaja Riitta Leppiniemi.
– Suomalaisen lakimiesyhdistyksen syyskuun jäsentilaisuus. (2/10,25)

16. – 17.8. Demlan Oikeuspoliittinen kesäseminaari, Lahti: Kenen oikeudet?
Naisten oikeudet. Kaupunkilaisten oikeudet. Luonnon oikeudet. Eläinten oikeudet. Kansalliskieliä puhuvien oikeudet. Yritysten oikeudet. Poliisin oikeudet. Vammaisten oikeudet. Oikeudet ja kestävä kehitys.
– Luennoitsijoina: Lakimies Maija Koskenoja, Pro-tukipiste. Veikko Eranti, Demokratia ja kaupunkitutkija, Helsingin yliopisto. Anne Kumpula, ympäristöoikeuden professori, Turun yliopisto. Visa Kurki, OTM. Markku Suksi, ympäristöoikeuden professori, Åbo Akademi. Matti Ylönen, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopiston Akatemia hanke. Marko Viitanen, OTT, sisäministeriön oikeusyksikön päällikkö. Liisa Murto, oikeuksienvalvontalakimies, Näkövammaisten keskusliitto ry. Presidentti Tarja Halonen.
– järjestäjä: Oikeuspoliittinen Yhdistys – Rättspolitiska Föreningen Demla Ry. (8,25)

2013

22.11. ASIANOMISTAJAN OIKEUDELLINEN ASEMA
– Luennoitsija: Mikko Vuorenpää, Prosessioikeuden ma. professori Turun yliopisto
– järjestäjät Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Suomen Asianajajaliitto 3/

02.-03.10. Ponnistus 2014: Uuteen esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilakiin valmistautuminen
– poliisin, syyttäjän ja yhteistyöviranomaisten koulutus
– mm. esitutkintalaki muuttuu 2014 alusta. 10/

22.08. CSI-lakimies -ohjelman uudet ominaisuudet
– järjestäjä CSI-Helsinki Oy. 1,5/

15.04. RIKOKSEN VALMISTELUN RANGAISTAVUUS
– järjestäjä Suomalainen Lakimiesyhdistys 1,5/

13.03. Vero 2013
seurattu tietoiskut aiheista:
– Verot lähipiirin varallisuuden siirroissa.
– Lainopillisia neuvoja testamentin tekemiseen – testamentti hyvään tarkoitukseen.
– Varainsiirtoverolain muutos asunnon ostajan kannalta – yhtiölaina veron perusteena, uusien asuntojen kauppa.
– järjestäjä Veronmaksajain keskusliitto 1,5/

05.03 Yrittäjän Iltakoulu 2013 Helsinki
– Yrittäjä Aku Syrjä kertoi yrittäjätarinansa 1,5/

2012

24.10. Onko hivistä kertomatta jättäminen seksikumppanille rikos vai ei? Oikeus- ja terveysnäkökulma hiv-infektioon
– Tilaisuuden avaus. Mika Salminen, Virologian yksikön päällikkö, THL, Hiv-asiantuntijaryhmän puheenjohtaja.
– Hiv-infektio ja hivin hoito tänä päivänä. Matti Ristola, dosentti, osastonylilääkäri, HUS, HYKS infektiosairauksien klinikka
– Hiv ja rikosoikeus. Kimmo Nuotio, rikosoikeuden professori, Helsingin yliopisto
– Is HIV a crime? Matthew Weait, Professor of Law and Policy, School of Law, Birkbeck College
– Seminaarin kutsuja: Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen asettama Hiv-asiantuntijaryhmä.(3/23,5)

14.05. Helsingin hovioikeuden ulosottovalitukset -koulutus
– Ulosottovalitusten käsittelystä Helsingin hovioikeudessa. Hovioikeudenneuvos Jarmo Kilpelä, Helsingin hovioikeus.
– Ulosottomenettelyn virallistoimintoisuus. Ajankohtaista sivullisen asemasta. Professori Tuula Linna, Lapin yliopisto.
– Oikeudenkäyntikulut ja menettelykysymyksiä ulosottovalituksissa. Ulosottomiehen ja muiden asema ulosottovalitusten suullisessa käsittelyssä. Käräjätuomari Tatu Leppänen, Vantaan käräjäoikeus.
– Ulosottovalitukset ulosottomiehen näkökulmasta. Kihlakunnanvouti Ilkka Stenius, Helsingin ulosottovirasto.
– Järjestäjä: Helsingin hovioikeus (2,5/20,5)

04.05. Romeo-koulutus Helsingin käräjäoikeudessa.
Oikeusapuasioiden asiankäsittelyjärjestelmä Romeo. Oikeusapulaskutus.
– Kouluttajat käräjätuomari Marja Virtanen Pirkanmaan käräjäoikeudesta ja toimistosihteeri Merja Lehtoranta Tuusulan käräjäoikeudesta.(2/18).

08.03. Henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositusten käyttäminen – teoriaa ja käytännön esimerkkejä
– Luennoitsija: Lakimies Jarkko Männistö
– Järjestäjä: Helsingin asianajajayhdistys (2,5/16)

14.02. Kuolinpesän verosuunnittelu
Ennen kuin perittyä omaisuutta lähtee myymään, kannattaa veroseuraamukset selvittää. Kuolinpesän verosuunnittelussa on keskeistä tietää, milloin kuolinpesän jako kannattaa /ei kannata tehdä. Oikeilla ratkaisuilla voi alentaa veroja. Kurssilla käsiteltiin luovutusvoittojen lisäksi pesän saamien muiden pääomatulojen verotusta.
– Luennoitsijat: Johtavat lakimiehet Juha Koponen ja Päivi Kaari, Veronmaksajat
– Järjestäjä: Veronmaksajat (5,5/13,5)

10.02. Helsingin hovioikeuden tuomariyhdistyksen ja Helsingin Asianajajayhdistyksen yhteinen teemailtapäivä aineinaan:
– Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa, josta puheevuoron käyttivät: hovioikeudenneuvos Risto Jalanko, tilastoja ja käytäntöä; asianajaja Mari Lampenius: menettely asianajajan näkökulmasta; ja hovioikeudenneuvos Teemu Paasikoski: kommenttipuheenvuoro.
– Todistelu hovioikeudessa, josta puheenvuoron käyttivät: asianajaja Mats Welin: todisteluun liittyviä kysymyksiä riita-asioissa; ja hovioikeudenlaamanni Tuomas Nurmi, todisteluun liittyviä kysymyksiä rikosasioissa (3,5/8)

27.01. Leski perillisenä – Perintökaaren 3 luvun ongelmakohtia
– Aiheita: Varautuminen leskeyteen – lain tuoman perillisaseman riskit. Tilanne ensiksi kuolleen jälkeen. Pesänjako lesken jälkeen.
– Luennoitsija: OTT Eva Gottberg, Turku.
-Järjestäjät: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, ja Suomen Asianajajaliitto. (3/4,5)

25.01. Yrittäjien veroilta, järjestäjänä Helsingin Yrittäjät
– Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Laura Kurki: ”Ajankohtaista verotuksessa ja veropolitiikassa”
– Verohallituksen pääjohtaja Mirjami Laitinen: ”Oleelliset verotukseen liittyvät muutokset vuonna 2012”
– Helsingin Yrittäjien verotyöryhmän puheenjohtajan Pekka Yli-Kosken kommenttipuheenvuoro
– Vakuutusyhtiö Fennia, lakimies Antti Romppainen: ”Henkivakuuttamisen veroedut” (1,5/1,5)

2011

24.11. Perheoikeus EU:ssa – ajankohtaisia aiheita
– Luennoitsija: Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, Oikeusministeriö. Järjestäjä: Helsingin Asianajajayhdistys (2,5/23,25)

17.11: Velka, velkainen, ylivelkainen – pesänselvityksen periaatteet ja säännöt.
– Luennoitsija: professori Antti Saarenpää, Lapin yliopisto. Järjestäjät: Lapin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, ja Suomen Asianajajaliitto. (4,5/20,75)

04.11: Esitutkinta uuden esitutkintalain mukaan ja rikosoikeudenkäynnin valmistelu – keinoja tehokkaan ja joutuisan rikosoikeudenkäynnin varmistamiseksi. Näkökohtia aiheeseen liittyen tutkinnanjohtajan, syyttäjän, asianajajan ja tuomarin näkökulmista.
– Puheenvuoron käyttivät mm. rikoskomisario Kai Lakio, Valtakunnansyyttäjänvirasto, kihlakunnansyyttäjä Tapio Nyrhilä, Helsingin syyttäjänvirasto, asianajaja Markku Fredman, Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy, käräjätuomari Jaana Helander, Helsingin käräjäoikeus. (4,25/16,25)

05.05: Tilinpäätösanalyysi talousrikosnäkökulmasta.
– Luennoitsija: KLT Risto Wallden, Wallden Tax Oy. Järjestäjä: Helsingin asianajajayhdistys. (2,5/12)

28.04: Veroilta: Testamentti verosuunnittelun välineenä.
– Johtava lakimies Juha Koponen, Veronmaksajain Keskusliitto. Järjestäjä: Veronmaksajain Keskusliiton Helsingin paikallisyhdistys. (1,5/9,5)

12.04: Keskustelutilaisuus: Jokamiehen oikeudet, yleiset paikat ja julkisrauhan suoja.
– Omistusoikeus kiinteistöön antaa omistajalle oikeuden määrätä omaisuutensa käytöstä. Toisaalta sitä rajoittavat mm. tapa- ja rikosoikeuden rajaamat jokamiehen oikeudet, esimerkiksi oikeus liikkua toisen maalla. Mikä on muinaisten tapaoikeuksien suhde rakennettuun ympäristöön? Entä voiko kiinteistön omistaja rajoittaa sananvapautta ja kokoontumisvapautta?
– Keskustelijat: professori Ari Hirvonen, Helsingin yliopisto, ympäristöoikeuden professori emeritus Erkki Hollo, OTT Timo Kerttula, hallintopäällikkö, Securitas Oy. Järjestäjä: Demla r.y. (1,5/8)

16.02: Ajankohtaista varallisuus- ja aviovarallisuusoikeutta läheissuhteissa.
– Luennoitsija: Dosentti, OTT Tuulikki Mikkola, Lapin yliopisto. Järjestäjä: Helsingin asianajajayhdistys. (2,5/6,5)

10.02: Syyteoikeuden järjestely, syytesidonnaisuus ja syytteen muuttaminen.
– Luennoitsija: dosentti Mikko Vuorenpää. Järjestäjät: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Suomen Asianajajaliitto. (3/4)

09.02: Yrittäjän iltakoulu 2011: Luova johtajuus avaa yrittäjälle uusia polkuja.
– Luennoitsija: taiteilija Jorma Uotinen. Järjestäjät Tapiola-ryhmä ja Helsingin Yrittäjät. (1/1)

2010

28.10: Velan vanhentuminen
– luennoitsija professori Ari Saarnilehto, Turun yliopisto
– järjestäjä Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Suomen Asianajajaliitto

08.10: Huumausainerikoksista
– Kouluttajat: asianajaja Jouko Pelkonen, Asianajotoimisto AEPN Oy, kihlakunnansyyttäjä Mikko Sipilä, Itä-Uudenmaan syyttäjävirasto ja rikoskomisario Petri Rainiala, Helsingin poliisi. Järjestäjä Suomen Asianajajaliitto.

16.09: Talousrikosten ongelmakohtia
– luennoitsija OTT, VT, rikosoikeuden professori (ma.) Jussi Tapani.

15.09: Keskustelutilaisuus: Asianajajan ja vapautensa menettäneen päämiehen yhteydenpito ja siihen liittyvät ongelmat
– järjestäjä Helsingin asianajajayhdistys, keskustelussa mukana mm. oikeusministeriön, eduskunnan oikeusasiamiehen ja Helsingin poliisilaitoksen edustajat

19.03: Oikeuslaitospäivä 2010, teemana ”Kulttuurit kohtaavat lainkäytössä”.
– Oikeuslaitospäivän järjestävät Suomen Tuomariliitto r.y., Suomen Syyttäjäyhdistys r.y., Suomen Asianajajaliitto ja Julkiset oikeusavustajat r.y.

05.02: Sähköinen menettely oikeusapuasioissa
– oikeushallinnon asiointipalvelun käyttöönottoon liittyvä koulutustilaisuus

21.01: Pesänselvityksen ja -jaon erityiskysymyksiä
– luennoitsijana:Eva Gottberg, OTT, ma. professori, Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta

2009

24.10: Testamentti tänään
– luennoitsijana: professori Ahti Saarenpää, Lapin yliopisto

17.09: Vakuutus perhe- ja jäämistöverosuunnittelun välineenä ja Legaatit ja luopumisoikeustoimet verosuunnittelun välineenä.
– luennoitsija: KTT, OTL, VTM, dosentti Timo Räbinä. Helsingin yliopisto

18.05: Lakiosasäännökset perittävän ja perillisten näkökulmasta
– luennoitsijana: OTT, ma.professori Eva Gottberg

03.04: Henkilövahingon korvaaminen: aineettomat vahingot
– luennoitsijoina: pääsihteeri Jarkko Männistö, henkilövahinkoasiain neuvottelukunta ja ylilääkäri Antero Mäkelä, terveydenhuollon oikeusturvakeskus

05.02: Perhevarallisuuteen liittyvät sopimukset
– luennoitsija: Professori Eva Gottberg

2008

Kuolinpesä, leski ja perilliset
– luennoitsija Professori Eva Gottberg, Turun yliopisto

Hankala asiakas osituksessa
– Luennoitsijat: OTT, dosentti Tuulikki Mikkola ja OTT, professori Ahti Saarenpää

Perintö- ja lahjaverotuksen muutoksista
– Veroasiantuntija Matti Roti, pääkaupunkiseudun verotoimisto

2007

Osituksen ongelmia
– luennoitsija: Eva Gottberg, OTT, ma. professori

Edunvalvontavaltuus ja muuta ajankohtaista kuolemanvaraisista omaisuusjärjestelyistä
– Professori Ahti Saarenpää, Lapin yiopisto