EDUNVALVONTAVALTUUS

EDUNVALVONTAVALTUUTUS

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi.

VALTUUTUKSEN LAATIMINEN

Valtuutus tehdään kirjallisesti testamentin tapaan. Valtakirjalla henkilö (valtuuttaja) nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan. Valtuutetun tulee suostua tehtävään.

Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Hän voi oikeuttaa valtuutetun huolehtimaan esimerkiksi omaisuutensa hoidosta ja muista taloudellisista asioistaan sekä itseään koskevista asioista kuten terveyden- ja sairaanhoidostaan. Valtuuttaja voi itse myös määritellä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan.

ASIANAJAJA AUTTAA

Edunvalvontavaltuutuksen tekemisessä on hyvä käyttää asiantuntijaa. Edunvalvontavaltuutus voidaan laatia toimistossani, ota yhteyttä asianajaja Jarkko Pulkkinen, 0505600563

KUSTANNUKSET

Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen vie aikaa tavallisimmin noin kaksi tuntia. Laadin valtuutuksen aikaveloituksella.

NEUVONTA

Edunvalvontavaltuutuksesta voit aina ottaa yhteyttää yhteyttä puhelimitse. Lyhyt puhelinneuvottelu on maksuton.