Asianajotoimisto Oy Jarkko Pulkkinen

Asianajaja Jarkko Pulkkinen
– yksityishenkilöiden kaikki lakiasiat

  • perintöasiat:  perunkirjoitus, perinnönjako, testamentti ja lahjat
  • avio- ja avoliitto: avioero ja ositus, omaisuuden jako, avoero
  • rikosoikeudenkäynnit
  • laajasti kaikki yksityishenkilön lakiasiat

Neuvontapalvelu ja puhelinneuvottelu

Haluan toimistoni palvelujen olevan helposti saatavissa. Puhelimitse tapahtuvat yhteydenotot eivät maksa mitään. Lyhyessä puhelinneuvottelussa voimme kartoittaa ongelmasi ja avuntarpeesi. Joskus ongelmasi saattaa ratketa jo puhelimitse.

Toimistollani on Hyvä neuvo -palvelu. Voit varata ajan henkilökohtaiseen tapaamiseen ja saada neuvontaa lakiasioissa. Tapaamisen jälkeen voit ehkä hoitaa asiaasi eteenpäin yksin tai voimme tehdä toimeksiannon jutustasi.

Asianajopalvelut pääkaupunkiseudulla – Helsinki – Espoo – Vantaa

Palvelen koko pääkaupunkiseutua. Hoidan oikeudenkäyntejä paitsi Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla myös lähiseudulla Tuusulan käräjäoikeudessa, Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa ja Hyvinkään käräjäoikeudessa. Kun asiakas on pääkaupunkiseudulta, hoidan tarvittaessa juttuja kaikissa käräjäoikeuksissa. Toimistoni sijaitsee Helsingissä Pikku Huopalahdessa. 

Tarvittaessa voin tehdä kotikäynnin.

 Kokenut asianajaja
– Asianajotoimisto Oy Jarkko Pulkkinen vuodesta 1995

Asianajaja on lakialan ammattilainen. Jokapäiväisessä elämässä tulee eteen tilanteita, joiden selvittäminen vaatii lain tuntemista. Haluan tarjota asiakkailleni laadukkaat ja henkilökohtaiset palvelut kohtuullisin kustannuksin kaikenlaisissa yksityishenkilöiden lakiasioissa ja oikeudenkäynneissä.

Olen toiminut asianajajana vuodesta 1995. Olen hoitanut yli kaksituhatta erilaista toimesiantoa. Yhteenkin toimeksiantoon liittyy aina  lakiasioita laidasta laitaan.

Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lailla suojattuja niitä voivat käyttää vain Suomen asianajajaliiton jäsenet. Asianajajaliiton jäseneltä vaaditaan oikeustieteellinen ylempi korkeakoulututkinto ja erillinen asianajajatutkinto. Asianajajan on oltava ammattitaitoinen. Asianajajalla on velvollisuus täydennyskoulutukseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen. Asianajajan on oltava rehellinen ja sopiva asianajajaksi. Hänen on oltava täysivaltainen ja ammatillisesti itsenäinen. Asianajajien toimintaa valvovat Suomen asianajajaliitto ja oikeuskansleri.

Asianajajalla on salassapitovelvollisuus.

Noudatan kaikissa asianajopalveluissa lakia ja hyvää asianajotapaa.